MENTAL TRIVSEL

Mental mistrivsel påvirker hele familien

Når én oplever mental mstrivsel planter det sig ofte i hele familien. Men hvordan arbejder man så med dette? Det vil vi komme med et bud på i dette indlæg. God læselyst!

Forstå barnets og forældrenes strategier

Når ét familiemedlem oplever mental mistrivsel, så vil det ret tit plante sig i hele familien. Derfor er det vigtigt at arbejde med hele familiens tankestrategier. 

Forestil dig at du har fået et sår på hånden. Hvad gør du? Skifter du plasteret hele tiden? Renser du sår? Kratter du i det? Dit svar er med stor sandsynlighed nej. I stedet ville du måske lade såret være. Måske rense det et par gange, og så ellers give det luft og ro til at hele.

Det samme gælder faktisk med vores sind Jo mere vi graver og holder fast i tankerne, jo sværere er det for vores sind at hele.

Resultatet når forældre graver i barnets mentale sår

Hvis man som forældre har en tendens til at spørge meget ind, så kan det skabe endnu flere triggere i barnet, som barnet skal forholde sig til. “Har du det godt? Er du okay i dag? Har du lyst til det her eller det her?” Som forældre gør man det i troen på kærlighed og omsorg – men det kan faktisk have den modsatte effekt. De bekymringer man for eksempel kan sidde med som forældre kan blive plantet i barnet, og skabe flere bekymringer i barnet. Som forældre graver man altså i barnets mentale sår, og går det endnu sværere for det her mentale sår at hele.

Derfor skal barn og forælder have værktøjer med hjem

Hvis man ønsker at hjælpe børn i mistrivsel, så handler det i ligeså høj grad også om at hjælpe forældre og pårørende. På den måde kan man hjælpe dem med at slippe fokus fra alt det, som de ikke føler virker eller er godt. For jo mindre energi man bruger på tanker, der medfører uønskede følelser, jo bedre har man det. Man kan give barnet alle de redskaber, som de har brug for, men hvis forældrene ikke kan understøtte den proces, er det svært at skabe den ønskede forandring for barnet.

Derfor vil det ofte være de samme øvelser som man giver barn og forældre. Fordi både barn og forældre kan sidde med nogle tanker, som de ikke ved, hvordan de skal håndtere. Disse øvelser hjælper ikke blot forældrene med at slippe disse bekymringer, men også få en større forståelse for, hvordan barnet opnår udviklingen og øger den mentale trivsel.

Få endnu flere kompetencer til at hjælpe familier

På vores nye kursus “Fra mistrivsel til trivsel i familier” får du konkrete værktøjer til at støtte familier, hvor børnene oplever mistrivsel. Derudover vil du lære at håndtere pårørende og forældre, som udgør en væsentlig del af børnenes udvikling og mentale trivsel. Du får praksisnære redskaber med hjem, som du straks kan implementere i dit arbejde med familier. Du kan læse meget mere om kurset her.

Dato: 19 marts 2024

Relaterede indlæg