Kvinde som skriver på whiteboard

Bliv uddannet MIND Eating Coach

Få værktøjer til at arbejde med mennesker der til dagligt kæmper med spiseforstyrrelser og madstress, så de igen kan leve frit og øge livskvaliteten. Udbydes online.

Priser: Mellem 24.000 – 25.500 DKK.

Læs flere detaljer om kommende hold

Sted & tidspunkt
Online
09.30 – 15.30

Datoer
13/01, 14/01, 17/02, 18/02, 17/03, 18/03, 28/04, 29/04, 26/05, 27/05, 16/06, 17/06 2025
= 12 dage

Priser
24.000,- DKK u. ratebetaling
25.500,- DKK m. ratebetaling
Pris er inkl. materiale

Betal for uddannelsen over 5 gange med ratebetaling

GRATIS ONLINE INTROAFTEN

Har du spørgsmål til vores uddannelser?

Så afholder vi gratis online intromøder, hvor der vil være oplæg om vores uddannelser samt mulighed for at du kan stille eventuelle spørgsmål. 

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

…til næste intromøde

kvinde som har skrevet på whiteboard

På MIND Eating Coach uddannelsen får du en omfattende metakognitiv tilgang til forståelse og behandling af spiseforstyrrelser og madstress. Gennem 12 moduler udstyres du med teoretisk viden og praktiske redskaber. Du lærer at opbygge behandlingsforløb til både simple og mere komplekse spiseforstyrrelsesproblematikker, herunder både indsatser med fokus på mental sundhed, fysisk sundhed, social sundhed samt en forståelse for reguleringsmekanismer. Derudover får du værktøjer til at håndtere udfordringer med pårørende og opbygge forløb med screeningsværktøjer og sokratisk dialog. Uddannelsen kombinerer teori, praksis, casearbejde og supervision for at ruste dig til at håndtere behandlingen bedst muligt.

Efter forløbet vil du blive i stand til at…

N

Arbejde med simple og komplekse spiseforstyrrelsesproblematikker

N

Forstå årsager, udvikling og sygdomsforløb ved typiske og atypiske spiseforstyrrelser

N

Opbygge individuelt tilpassede forløb

N

Arbejde indirekte og direkte med vægtregulering, fordøjelse og fysiologiske aspekter

N

Tage hensyn til dobbeltdiagnoser i behandling af spiseforstyrrelsen

N

Forstå spiseforstyrrelser på en ny måde der er individorienteret og langtidsholdbar

N

Forstå hvad der udvikler, vedligeholder og afvikler spiseforstyrrelsesproblematikker

N

Arbejde med målsætning ud fra en procesorienteret tilgang

Bliv klogere på uddannelsens forløb

Uddannelsen er opdelt i 12 moduler á 6 timer samt 6 timer om ugen i forbrug på uddannelsen i undervisning, øvelser, hjemmearbejde mv.

Vi bestræber os på at sikre uddannelsens udbytte ved at have:
– Få elever på holdet, så du får optimal støtte og vejledning.
– 2 Gennemgående undervisere, der følger din udvikling.

Modul 1 + 2

Modul 1:

På modul 1 vil du opnå mere viden om de forskellige typer af spiseforstyrrelser og forståelsen af funktionen af disse. Du vil lære om at skelne mellem symptomer og funktion, samt opnå viden om komorbiditet ifm. spiseforstyrrelser.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Spiseforstyrrelserne på et spektrum
 • Funktionen af spiseforstyrrelser
 • Forskellen på symptomer og funktion
 • Komorbiditet ifm. Spiseforstyrrelser fx autisme, ADHD eller misbrug
 • At arbejde med funktionen af spiseforstyrrelsen

Modul 2: 

På modul 2 arbejder vi med ætiologi dvs. hvordan spiseforstyrrelser udvikles, forskningen (eller manglende) herpå samt behandlingstilgange. Vi kigger ind i hvordan italesættelsen af spiseforstyrrelser snakker direkte ind i den konventionelle behandling heraf samt hvordan vi kan kvalificere de tilgange og terapeutiske virkemidler vi bl.a. ser i den offentlige behandling samt i ACT, narrativ terapi og CBT.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Hvordan vi indirekte kan påvirke den måde, hvorpå vi behandler spiseforstyrrelser.
 • Ætiologien og forståelsen af udvikling af spiseforstyrrelser ud fra et metakognitivt perspektiv
 • Hvilke behandlingsformer, der ofte anvendes samt hvordan vi kan kvalificere disse tilgange med et metakognitivt perspektiv
 • Hvorfor vi bør fokusere mere på den samlede sundhedstilstand end på vægten
 • At forstå genindlæggelser, statistisk og data på offentlig behandling
Modul 3 + 4

Modul 3:

På modul 3 vil du blive introduceret til forståelse af spiseforstyrrelser i et nyt perspektiv samt introduceret til de forskellige diagnoser og typer af spiseforstyrrelser. Vi introducerer her også til fødevareforstyrrelse.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Den metakognitive forståelse af spiseforstyrrelser
 • De forskellige typer af spiseforstyrrelser – både de anerkendte og mindre kendte
 • ICD 11 og definitioner af forskellige typer af spiseforstyrrelser
 • At arbejde med spiseforstyrrelser ud fra kendte modeller
 • Hvordan man kan arbejde med spiseforstyrrelser som reguleringsforstyrrelser med metakognitive værktøjer
 • 1 praktisk redskab

Modul 4:

På modul 4 vil du blive introduceret til arbejdet med målsætning, og vigtige opmærksomhedspunkter for denne målgruppe. Du vil opnå viden om og redskaber til at arbejde med kropsaccept i behandlingen.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Hvordan man kan arbejde med målsætning i behandlingen
 • Vigtige opmærksomhedspunkter i målsætningen
 • At arbejde med målsætning i praksis med afsæt i individets egne ønsker
 • Hvad kropsaccept betyder og er
 • Forskellen på mentale og kropslige problemstillinger
 • At arbejde med at opnå kropsaccept i praksis
Modul 5+6

Modul 5:

På modul 5 vil du opnå en dybere forståelse af mennesker med spiseforstyrrelser, og forskellige måder at regulere tanker og følelser på. Du vil få viden om de mange symptomer og handlinger, som en spiseforstyrrelse kan rumme fx selvskade og få en forståelse af funktionen bag, samt praktiske redskaber til at arbejde med at hjælpe i praksis.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Forskellige symptomer / handlinger som du kan møde i arbejdet med spiseforstyrrelser
 • Den bagvedliggende funktion af symptomerne / handlingerne
 • Selvskade
 • Måltidsstøtte i et metakognitiv perspektiv
 • At arbejde med at afhjælpe handlingerne
 • At arbejde med måltidsstøtte

Modul 6:

På modul 6 vil du opnå viden om de fysiologiske udfordringer, som kan opstå som konsekvens af spiseforstyrrelser herunder nervesystemets påvirkning, fordøjelse, forbrænding mm., samt viden om hvordan du bedst forholder dig til det i praksis.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Hvordan nervesystemet påvirkes af spiseforstyrrelser
 • Fordøjelsen og hvordan den kan påvirkes
 • Basalstofskiftet og energiomsætningen
 • Påvirkning af energiomsætningen / forbrænding
 • Andre fysiologiske adaptioner fx amenore
 • At håndtere udfordringerne i praksis
Modul 7 + 8

Modul 7:

På modul 7 vil du blive undervist i kroppens egen reguleringsevne ift vægt og appetit. Du vil blive introduceret til kroppens reguleringssystemer, samt relevante hormonelle reguleringsmekanismer og du vil få et konkret redskab til at arbejde med appetitregulering i praksis.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Regulering af kropsvægt og appetit
 • Tvangstræning vs lystbetonet træning
 • Relevante hormonelle reguleringsmekanisme
 • At hjælpe klienter fra hovedstyret til kropsstyret
 • At arbejde med lystbetonet træning i praksis
 • At omsætte viden om kroppens reguleringsmekanismer til praksis

Modul 8:

På modul 8 kigger vi på de udfordringer, som kan opstå i arbejdet med mennesker med spiseforstyrrelser omkring identitet og narrativer. Du vil opnå viden om og få redskaber til at arbejde med identitetsproblematikker. Desuden kigger vi ind i de udfordringer, der kan opstå i relation til det med pårørende samt hvordan du bedst håndterer pårørende i behandlingen.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Udfordringer omkring identitet og narrativer
 • At arbejde med at afhjælpe udfordringerne og skabe nye narrativer
 • Pårørende problematikker
 • At arbejde med pårørende i behandlingen
Modul 9 + 10

Modul 9:

På modul 9 kigger vi ind i hvordan du opbygger dine forløb. Du vil få et indblik i hvordan vi opbygger vores forløb og overvejelserne omkring det. Vi kigger på screeningsværktøjer til brug i forløb samt til at skabe tryghed for dig i dit arbejde. Desuden arbejder vi samtaleteknikken sokratisk dialog, som et afgørende element i behandlingen.

Du vil få viden om og redskaber til:

 • Opbygning af forløb
 • Forskellige screeningsværktøjer
 • Hvordan du kan bruge screeningsværktøjer i forløb samt til at sikre tryghed for dig
 • Sokratisk dialog
 • At anvende sokratisk dialog i behandlingen

Modul 10:

På modul 10 får du mulighed for at omsætte viden og redskaber opnået gennem uddannelsen i casearbejde med supervision.

Du vil få erfaring med:

 • At omsætte viden og redskaber til praksis
 • At sætte dine nye kompetencer i spil i konkrete cases
Modul 11 + 12

Modul 11:

På modul 11 starter eksamensmodulerne med en multiple choice på teorier og viden, som du har lært på uddannelsen. Herefter starter case-delen af eksamen, hvor alle deltagere trækker en case og skal forberede en mundtlig præsentation af casen med udgangspunkt i viden, teorier og redskaber lært på uddannelsen. Du skal desuden øve at supervisere og give feedback til dine meddeltagere på holdet, når du ikke selv er oppe.

Vi vil fokusere på:

 • At blive endnu skarpere på teorierne og viden fra uddannelsen i multiple choice
 • At mestre at sætte din nye viden og redskaber i spil igennem en case
 • At supervisere og give feedback
 • Eksamination

Modul 12:

På modul 12 fortsætter case-delen af eksamen ligesom på modul 11. Vi afslutter med fejring og uddeling af certifikater.

Vi vil fokusere på:

 • At mestre at sætte din nye viden og redskaber i spil igennem en case
 • At supervisere og give feedback
 • Eksamination
 • Fejring

Er du tvivl om noget?

Så kontakt os via nedenstående knap for at booke en uforpligtende snak med en underviser

Telefon

21 23 58 58

E-mail

hello@mindinstitute.dk

Alt det praktiske

Her kan du læse praktisk information om uddannelsen. Se et overblik over alle kommende hold på knappen nedenfor.

Optagelse

Det er et krav at du som minimum har Meta MIND Coach uddannelsen eller MIND Terapeut uddannelsen.

Betaling

Du kan vælge at betale det fulde beløb med det samme eller at afdrage uddannelsen. Første rate på kr. 5000 forfalder indenfor 2 dage. De resterende 4 rater forfalder hver den første i de kommende 4 måneder.

Betaler din arbejdsgiver?

Hvis din arbejdsgiver betaler skal du tilmelde dig ved at sende os en mail, om hvortil vi skal sende en faktura (husk evt. EAN nummer og kontaktperson).

Du kan også aftale en bruttolønsordning med din arbejdsgiver så du hver måned afbetaler med din bruttoløn (din løn før skat). På den måde sparer du trækprocenten, da din løn ikke udbetales først.

Online uddannelser

Du skal have computer, papir og blyant klar til undervisningen. For at sikre dig og dine medstuderende skal du kunne sidde i et stille rum, hvor der ikke er mennesker som kan overhøre vores samtaler. Din lyd skal være un-muted så vi skaber et dynamisk rum og skaber relationer til hinanden. På uddannelsen deler vi til tider vores sårbarhed og vi har alle tavshedspligt i forhold til det der deles på uddannelsesdagene.

målgruppe

Uddannelsen til MIND Eating Coach henvender sig til fagpersoner, der arbejder med eller gerne vil arbejde med spiseforstyrrelser og forstyrret spisning.

mødepligt og sygdom

For at du opnår den bedste kvalitet på uddannelsen, har vi 100% mødepligt på uddannelsen. Bliver du forhindret i at deltage på et eller flere moduler grundet sygdom eller andre omstændigheder såsom rejser eller andet fravær, tilbyder vi erstatningsundervisning. Et modul udløser 3 timers 1:1 undervisning svarende til kr. 3000. Ønsker du at gå til reeksamen, har du mulighed for dette. En reeksamen koster 1500.

Hjemmearbejde

Mellem hvert modul skal materialet genlæses, praksisøvelserne + ‘how to’-kapitlerne skal øves mindst 2 gange om ugen, i de sessioner, du har med dine klienter. Derudover anbefaler vi at du sparrer mindst én gang pr. modul med en medstuderende.

Tavshedspligt

Det er vigtigt for os at skabe et sikkert og trygt rum for dig og dine medstuderende. Det er afgørende for din og andres udvikling, at du frit kan dele de ting, som du har lyst til. Derfor er det også vigtigt at det personlige som deles, forbliver fortroligt mellem de studerende på uddannelsen. Du må naturligvis altid gerne dele hvad du lærer og at du tager uddannelsen.

mind-certificering

Ved beståelse af en multiple choice test samt en mundtlig case præsentation, opnår du en MIND certificering.

Alle kommende hold

Online

13 januar 2025

Læs flere detaljer om kommende hold

Hold: 21

Sted & tidspunkt
Online
09.30 – 15.30

Datoer
13/01, 14/01, 17/02, 18/02, 17/03, 18/03, 28/04, 29/04, 26/05, 27/05, 16/06, 17/06 2025
= 12 dage

Priser

24.000,- DKK u. ratebetaling
25.500,- DKK m. ratebetaling
Pris er inkl. materiale

15 på lager