to kvinder

7-dages uddannelse

Vejleder i Metakognitiv Pædagogik

Som Vejleder i Metakognitiv Pædagogik hjælper du mennesker ind i fællesskaber og fremmer både deres og din egen personlige udvikling.

GRATIS ONLINE INTROAFTEN

Har du spørgsmål til vores uddannelser?

Så afholder vi gratis online intromøder, hvor der vil være oplæg om vores uddannelser samt mulighed for at du kan stille eventuelle spørgsmål. 

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

…til næste intromøde

Plakat med teksten "Tanker er bare tanker"

Bliv Vejleder med afsæt i
metakognitiv pædagogik

Hvad er metakognitiv pædagogik?

Pædagogik har traditionelt været central for opdragelse, dannelse, trivsel og individuel udvikling. Det omfatter en forståelse af, hvad det vil sige at være menneske og hvordan mennesket bedst støttes til at trives og udvikle sig.

Trivsel og udvikling opnås i fællesskaber og dialektisk samspil og fagpersonens opgave er, at muliggøre og understøtte deltagelse i disse fællesskaber og samspil.

At frigive fokus fra ens eget indre følelsesliv og tanker har en dobbelt effekt: For det første reducerer det bekymringer, grublerier og andre uhensigtsmæssige strategier, hvilket resulterer i en mindskning af psykisk mistrivsel. For det andet giver det mulighed for at rette opmærksomheden mod fællesskaber og samspil, der fremmer personlig udvikling.

MKP udgør ikke blot konkrete redskaber til både interventioner og dokumentation; det udgør i lige så høj grad et mindset. Som fagperson styrkes evnen til at regulere egne følelser markant, når man står over for arbejdssituationer eller møder andre udfordringer.

I det store hele repræsenterer metakognitiv pædagogik en tilgang, der smidigt kan integreres med pædagogiske principper ved at styrke bevidsthed, selvregulering og refleksion i lærings- eller dannelsesprocessen. Det tilføjer ikke kun et nyt mindset, men indfører også værdifulde værktøjer og teknikker, der ikke blot hjælper individer med at forstå og forbedre deres metakognitive processer, men også skaber et fælles sprog. Dette fælles sprog viser sig som en fordel i gruppesammenhænge og arbejdssituationer, hvor en øget forståelse for metakognitive processer skaber en mere sammenhængende og effektiv tilgang.

På uddannelsen vil du lære at arbejde med metakognitivt mindset, at skabe trivsel og få nye redskaber til at hjælpe mennesker med afsæt i metakognitiv pædagogik. Vores vejlederuddannelse er udarbejdet til dig, som ønsker at fremme din egen faglige udvikling og til arbejdspladser, der ønsker at uddanne jeres medarbejdere. Gennem syv spændende moduler dykker du ned i den metakognitive teori og metode, udvikler et stærkt metakognitivt mindset og deler dine erfaringer med andre vejledere. Du vil blive rustet til at møde daglige udfordringer med de mennesker, du arbejder med.

Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Metahuset i Vejle.

Bliv klogere på uddannelsens forløb

Uddannelsen forløber sig over 7 moduler, hvor du progressivt får en uddybelse af Metakognitiv Pædagogik (MKP), som du undervejs kan implementere i din faglige praksis. Hvert modul spiller en afgørende rolle i at opbygge en praktisk samt konkret forståelse for MKP og brugen af dette i arbejdet med forskellige elever og/eller borgergrupper.

Modul 1 + 2

Indflyvning til metakognitiv tilgang og metode

Egen refleksion og læring

Mentaløvelser og træning

Modul 3 + 4

Metakognitiv pædagogik og tilgang

Introduktion til profiler, cases og menneskelige relationer

Konkrete værktøjer til arbejdet

Modul 5 + 6 + 7

Metakognitiv spørgeguide med afsæt i metakognitiv pædagogik

Træning af metakognitiv samtale og vejledning

Hvordan arbejder jeg med det i praksis

Hvad tager du med dig fra uddannelsen?

N

Konkrete værktøjer til at skabe forandring

N

Viden om hvordan man arbejder med et metakognitivt mindset

N

Lære hvordan man laver interventioner

N

En spørgeguide og model

N

Viden om personlighedstyper

N

Værktøjer til at hjælpe andre ind i fællesskaber

Praktisk information

Har du yderligere spørgsmål til uddannelsen? Så er du velkommen til at kontakte os på hello@mindinstitute.dk for en uforpligtende snak.

Tilmelding og optagelse

Der er ingen specifikke krav til din baggrund. Undervisningen vil også afdække en introduktion til metakognitiv terapi.

Priser og merit

Hvis du har grunduddannelsen i metakognitiv terapi, kan du få merit. Normalprisen er 17.500 DKK, men med merit betaler du kun 11.500 DKK.

Målgruppe

Uddannelsen skaber især værdi for dig, der arbejder som pædagog, familiekonsulent, skolelærer, sagsbehandler, socialpædagog, leder, eller mentor og kontaktperson.

forplejning

Uddannelsen er inklusiv forplejning.

mødepligt og sygdom

Uddannelsen har krav om 80% mødepligt. Hvis du bliver forhindret i at deltage, så kan du tilkøbe erstatningsundervisning

Kommende opstart

16

september 2024

Datoer:
16/09. 17/09, 14/10, 15/10, 04/11, 05/11, 06/11 2024

Hvor: Vejle, Jylland.
Tid: 9.30-15.00

Priser:
17.500 dkk
Har du en grunduddannelse i metakognitiv terapi, kan du søge merit for modul 1 og 2. Prisen for dette er 11.500.

19 på lager

31

marts 2025

Datoer:
31/03/25, 01/04/25, 08/05/25, 09/05/25, 02/06/25, 03/06/25, 04/06/25

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K
Tid: 9.30-15.00

Priser:
17.500 dkk
Har du en grunduddannelse i metakognitiv terapi, kan du søge merit for modul 1 og 2. Prisen for dette er 11.500.

16 på lager