Team mind

Passion og høj faglighed

Om os

Vi er selv gået vejen fra et liv med tankemylder, sundhedsstress og selvhad til at være i trivsel og i mental såvel som fysisk balance gennem metakognitive terapiredskaber.

Vi var udbrændte, mentalt trætte og fysisk udmattede, mens vi prøvede at overpræstere og performe på højeste niveau konstant. Vi havde alle tegn på stress, spiseforstyrrelser og psykisk mistrivsel, mens vi udadtil fik det hele til at se godt ud. Det værste var, at vi virkelig troede, at det var sådan livet var og skulle være – så vi prøvede ikke engang at ændre det eller stillede spørgsmålstegn herved. Men vi forsøgte ubevidst at kontrollere alt og mistede derigennem lidt os selv.

to kvinder som griner

Da vi begge møder metakognitiv terapi genvinder vi troen på et rarere og lettere liv uden stress og uro. Så kort sagt er vores egen rejse årsagen til et ønske om at hjælpe andre mennesker til et liv i trivsel og balance. Vi har derfor skabt Mind Institute, hvor vi gennem uddannelser, kurser, workshops og terapi uddanner og hjælper andre i samme situation. Så Mind Institute er til dem, som ønsker faglig og/eller personlig udvikling. Alle vores uddannelser og terapiforløb tager afsæt i det brede evidensbegreb, hvor både forskning, erfaring og den enkeltes oplevelse er gennemgående.

Udover den metakognitive tilgang supplerer vi med kroppens betydning for den mentale trivsel og inddrager derfor bl.a. grounding, pilates og bevidsthedstræning. På den måde arbejder vi helhedsorienteret med at sundhedsfremme – og her snakker vi ikke gulerødder og løbeture, men derimod at have fokus på at fremme alt det, man gerne vil have mere af fremfor at undgå det, man ikke ønsker.

Vi arbejder med social impact og social ansvarlighed – derfor ansætter vi praktikanter og har medarbejdere der – som os – er med på rejsen mod en bedre impact for de mennesker vi uddanner, hjælper og støtter.

Vi er glade for vores samarbejde med Frederiksberg Kommune, hvor vi bidrager ved at beskæftige mennesker i skåne- og flexjob – og de støtter os på vores rejse mod mere mental trivsel i mennesker.

Derudover samarbejder vi også med finduddannelse.dk omkring at tilbyde uddannelser og kurser.

Tak fordi du kigger forbi Mind Institute og Velkommen til.

Malene Louise Aagaard & Charlotte Ander Ernsø

Kvalitetssikring

Vi anser kvalitet som en stor del af det at tage en uddannelse. Derfor arbejder vi løbende på at justere og udvikle vores uddannelser, for at sikre at kvaliteten altid er i top. 

Certificering af studerende

Vi certificerer alle vores studerende, gennem en individuel 1:1 eksamen som kræves bestået i henholdt til kvalitetssikrede retningslinjer.  På alle vores uddannelser er der 100% mødepligt som en forudsætning for at kunne blive certificeret.  Det er vigtigt for os at vores deltagere ikke kan nøjes med at deltage på vores uddannelser, men med stolthed kan kalde sig uddannet ved Mind Institute, som følge af at de lever op til fastlagte retningslinjer, kriterier og kan dokumentere et fuldt fremmøde til al undervisning. 

Undervisere med tværfaglig baggrund og praksisnær erfaring 

Alle undervisere har tværfaglige baggrunde fra sundhedsfaglige- samt socialfaglige områder, både i forhold til teori og praksis. 

Mindre uddannelseshold

Vores uddannelser afholdes i mindre hold på maks. 14 mennesker. Dette gør vi for at afsætte den rette tid af til den enkelte studerende til vejledning og supervision for på den måde, at sikre det optimale udbytte og læring for den enkelte deltager. 

Kvalificering af uddannelser generelt

Vi ønsker at kvalificere vores egne uddannelser og konstant på udkig efter optimeringsmuligheder.  Vi er i dialog med Undervisningsministeriet og Danmarks akkrediteringsinstitution, og har indgivet et forslag om, at nedsætte en taskforce, der skal kigge på, hvordan man kan kvalificere og udvikle private uddannelsesinsitutioner.

Vores team

Charlotte Ander Ernsø

STIFTER

Stifter af Mind Institute og uddannet metakognitiv coach, metakognitiv stresscoach, fysioterapeut, PSYCH-K Facilitator, projektleder, Pilates- og DGI instruktør.

 Læs mere om Charlotte >

Malene Louise Aagaard

STIFTER

Stifter af Mind Institute og har en kandidatgrad i Psykologi & Sundhedsfremme, er uddannet vane -og overspisningscoach samt metakognitiv stresscoach.

Læs mere om Malene Louise >

Rikke Crone

en kvinde som smiler

EKSTERN KONSULENT

Er uddannet Meta Mind Coach og har en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. 

Rikke har speciale i i sundhedsfremme, forebyggelse og formidling og arbejder også med behandlinger af over- og undervægt hos børn, børns energibehov og kostplanlægning samt personlig træning.

Nanna Aarslev Jensen

EKSTERN KONSULENT

Er uddannet Meta Mind Coach samt autoriseret Klinisk diætist.

Nanna har speciale i spiseforstyrrelser og arbejder også med eliteidrætsudøvere som har spiseproblemer / forstyrrelser.

Julie Eggertsen

en kvinde som smiler

MARKETINGKONSULENT

Marketingkonsulent indenfor multimediedesign. 

Varetager opgaver indenfor sociale medier, webdesign og webudvikling.