to kvinder som sidder ved siden af hinanden

1-årig Metakognitiv MIND Terapeut

Få alle værktøjerne til at arbejde hele vejen rundt om et menneskes problemstillinger med afsæt i metakognitiv terapi.

Kommende hold

10/09 2024:

11 på lager

28/01 2025:

14 på lager

Praksisnær undervisning

Vi tilbyder praksisnær undervisning, som er opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi. Hos os er det vigtigt, at du også kan anvende din viden i praksis. 

Erfarne undervisere

Din oplevelse og læring i dit uddannelsesforløb er det vigtigste for os. Vi har tilsammen mange års erfaring og samarbejder kun med eksterne konsulenter, som vi selv har uddannet, så vi ved at niveauet og kvaliteten er i top.

Metakognitiv terapi

Vi anvender metakognitiv terapi som grundlag i Mind Institute. I metakognitiv terapi kigger vi i mindre grad på indholdet af tankerne, men derimod på, hvordan vi håndterer tankerne og hvilken effekt vores håndtering af dem har.

GRATIS ONLINE INTROAFTEN

Har du spørgsmål til vores uddannelser?

Så afholder vi gratis online introaften, hvor der vil være oplæg om vores uddannelser samt mulighed for at du kan stille eventuelle spørgsmål. 

Om uddannelsen

Vores 1-årige Metakognitive MIND Terapeut uddannelse er en samling af vores grunduddannelse Metakognitiv Stresscoach og vores 3 overbygninger MIND Performance, MIND Behaviour og MIND Me. På den måde får du alle værktøjerne til at arbejde hele vejen rundt om et menneskes problemstillinger med afsæt i metakognitiv terapi, men med ekstra viden og redskaber fra neuropsykologi, adfærdspsykologi, eksistentiel psykologi, vanecoaching, nervesystemet og performance. Du får ikke bare viden, men værktøjer, hvilket vi anser som det afgørende for at kunne skabe en forandring i de forløb, man har med de medmennesker, man arbejder med. Vores uddannelse er selvfølgelig certificeret og der vil undervejs være supervision, så man i endnu højere grad lærer at anvende sin viden i praksis. For viden i sig selv er meget lidt værd, hvis ikke den kan omsættes til praksis eller understøttes af redskaber og øvelser. Af hensyn til kvaliteten af den undervisning du modtager, har vi højst 16 studerende på vores uddannelseshold, så du får det optimale ud af din undervisning. Vores respektive baggrunde fra metakognitive uddannelser, psykologi, sundhedsfremme, fysioterapi samt vanecoaching danner grundlag for den formidlede viden, så du kan føle dig tryg ved at grundlaget og evidensen bag vores Mind terapeut uddannelse er i top.

Vil du gerne blive i stand til at…

N

Arbejde med alle de nutidige udfordringer og behov som mennesker har

N

Udvikle dig personligt og stå stærk i din egen viden, uddannelse og kompetencer

N

Lære andre at ændre tilgang og indstilling til livet

N

Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd

N

Give helt konkrete øvelser og værktøjer til de mennesker du arbejder med

N

arbejde med vaner og adfærd – både hos dig selv og dine klienter

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af grunduddannelsen Metakognitiv Stresscoach og 3 overbygninger – MIND Performance Coach, MIND Behaviour Coach samt MIND Me Coach, hvor du løbende certificeres og kan implementere de afsluttede moduler i din praksis. 

Vi bestræber os på at sikre optimal udbytte af undervisningen ved at have:
– Få elever på holdet, så du får den optimale støtte og vejledning.
– Mindst 2 undervisere til supervision.
– Gennemgående undervisere der følger din udvikling fagligt og personligt.

Uddannelsen er opdelt i 25 moduler á 6 timer, 50 timers selvstudie/gruppearbejde samt 52 timers selvterapi. Dette udgør sammenlagt 252 timers uddannelse, forberedelse og selvterapi fordelt over 1 år. Nedenfor kan du se et overblik over, hvad de enkelte uddannelser samt deres moduler består af.

Grunduddannelse

Metakognitiv Stresscoach

Metakognitiv Stresscoach uddannelsen er basen for at forstå, behandle og sundhedsfremme trivsel og det at arbejde med mental sundhed og fysisk sundhed. Her får du alle grundværktøjerne til også at arbejde med problematikker som stress, angst, spiseforstyrrelser, depression, OCD og manglende livslyst.

Klik her hvis du vil læse mere om Metakognitiv Stresscoach uddannelsen.

Overbygning 1

MIND Performance Coach

MIND Performance Coach uddannelsen er en overbygning, hvor vi arbejder med at skabe forståelse samt at give værktøjer til, hvordan man kan forbedre sin performance mentalt såvel som fysisk eksempelvis ved eksamener i high performance miljøer, sport eller job interviews.

Klik her hvis du vil læse mere om MIND Performance Coach uddannelsen.

Overbygning 2

MIND Behaviour Coach

MIND Behaviour Coach uddannelsen er en overbygning, hvor vi arbejder i spændet mellem tanker følelser og adfærd og vi lærer at skabe forståelse samt nye strategier til at håndtere samt ændre vaner fx hos mennesker med spiseforstyrrelser, adfærdsproblematikker, misbrug og uønskede vaner.

Klik her hvis du vil læse mere om MIND Behaviour Coach uddannelsen.

Overbygning 3

MIND Me Coach

MIND Me Coach uddannelsen er en overbygning i eksistentielle problemstillinger, hvor vi også arbejder med nervesystem, sammenhæng mellem krop og sind og giver konkrete værktøjer til arbejdet hermed.

Klik her hvis du vil læse mere om MIND Behaviour Coach uddannelsen.

Mellem modulerne

Når du skal ændre forståelse og adfærd omkring din tænkning og dine tanker, kræver det en model for, hvordan man kan afdække, skabe refleksion og bearbejde det nuværende håndteringsmønster. Vi kan ikke ændre dine eller dine klienters livsvilkår, men vi kan ændre, hvordan vi håndterer dem og deraf, hvordan dine klienters mentale sundhedstilstand er.

På kurset lærer du en masse om forhindringer, begrænsende overbevisninger og nytteværdi, som vi 1 for 1 får fjernet gennem teori, terapi og øvelser.
Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt samt øve caseformuleringen på andre for at kunne gå til eksamen, så du selv opnår den fulde effekt og forståelse af værktøjerne og modellen, inden du er færdiguddannet.

Du kan løbende implementere de afsluttede moduler i din praksis / virksomhed eller på din arbejdsplads og vi tilbyder også både 1:1- og gruppe supervision mellem modulerne.

Målgruppe

Metakognitiv MIND Terapeut uddannelsen henvender sig til personer der ønsker at skabe mental trivsel i mennesker. Nedenfor kan du se eksempler på målgrupper.  Kontakt os gerne, såfremt du er i tvivl og har afklarende spørgsmål. 

Sundhedsfagligt personale

Som ansat i sundhedssektoren møder du meget tit mennesker og pårørende som af den ene eller anden årsag står i en svær situation.  Som Mind terapeut, vil du være i besiddelse af konkrete værktøjer og et håndgribeligt dialogredskab, der støtter, lindrer og fremmer mental trivsel.  Den mentale trivsel bidrager til at skabe optimale vilkår for den heling eller stabilisering, der er brug for. 

Socialfagligt personale

Som ansat indenfor det socialfaglige område arbejder, støtter og vejleder du ofte mennesker, som har forskellige grader af psykisk og fysisk mistrivsel. Som Mind terapeut, mestrer du et terapeutisk redskab, der forandrer, udvikler og støtter, og vil gøre en stor forskel for de mennesker du samarbejder med. Redskaber, modeller og skabeloner på Mind terapeut uddannelsen, er lette at overføre til praksis, og kan gøre det lettere at være med det, som kan være svært, samt støtte udvikling og forandring hos borgeren. 

Pædagog / lærer / mentor

Som ansat indenfor formidling og uddannelse, møder du børn, unge og voksne, der til tider har svære vilkår og udfordringer i livet.  Som Mind terapeut vil du kunne inspirere og vejlede i mestringsstrategier der er bæredygtige for den enkelte, og som vil skabe gode vilkår for udvikling og læring på den lange bane.

Coach / terapeut / psykolog / psykoterapeut

Som psykologisk fagperson møder du mennesker, der søger udvikling og behandling grundet mental ubalance i livet.  Som Mind terapeut vil du have effektive værktøjer, der er et særdeles stærkt og virkningsfuldt supplement til de øvrige redskaber du allerede anvender.  Der er i øjeblikket stor efterspørgsel på metakognitiv terapi samt vane- og adfærdscoaching, og som uddannet Mind terapeut, vil kunne imødekomme efterspørgslen.

HR og Ledelse

Når du arbejder med HR og/eller ledelse, møder du ofte mennesker, som udvikler stress og oplever nedsat trivsel på arbejdspladsen.  Som Mind terapeut vil du både være i stand til at forebygge stress, fremme trivslen, nedsætte sygefravær samt skabe organisatoriske vilkår, der skaber trivsel og arbejdsglæde på den lange bane. 

Alt det praktiske

Optagelse

Der er ikke nogen kriterier til din baggrund for optagelse.
Undervisningen vil dække over årsager, virkning og behandling i uddannelsen, så du er godt klædt på. 

Priser og merit

Hvis du har grunduddannelsen i form af en Metakognitiv Stresscoach uddannelse, kan du få merit. Prisen for merit finder du ved at klikke på tilmeld og tilvælge merit.

Ønsker du at betale udddannelsen med rater, finder du også priser nederst på siden eller i ved at trykke tilmeld og tilvælge ratebetaling. 

Hvis der er øvrige uddannelser du ønsker merit for kan du ansøge herom. Ansøg her.

Forplejning

På de fysiske hold vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 09:15, en frokost kl.12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30.
Udover dette, vil der selvfølgelig også være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.

Online uddannelse

Til vores online uddannelser er der krav om mødepligt på lige fod med de fysiske uddannelser. Du skal sørge for at have computer, papir og blyant klar til undervisningen, og samtidig sørge for at sidde i et stille rum, hvor der ikke er andre mennesker eller dyr.

Mødepligt og sygdom

Uddannelserne har krav om mødepligt enten fysisk på de fysiske uddannelser og online på onlineuddannelserne.
Hvis du ikke har deltaget i fuld omfang på gældende vilkår, kan du ikke blive certificeret, medmindre, at du tager erstatningssupervision.
Du kan tilkøbe 3 timers supervision som erstatning pr. modul. Vi bestræber os på at holde erstatningssupervision i samme periode, men dette skal meldes hurtigst muligt, for at vi kan tilbyde dette. En supervisionstime undervejs i uddannelsesforløbet koster 1000 kr. En reeksamen koster 1500.

Tavshedspligt

Vi bestræber os altid på at skabe et sikkert og trygt rum. Det er afgørende for din og andres udvikling, at du frit kan dele de ting, som du har lyst til. Derfor er det også vigtigt at det som deles, forbliver fortroligt mellem de studerende på uddannnelsen. Sørg derfor for at sidde i et stille rum.

Betaling

Betalingen kan deles op i 8 rater ved behov. Første rate forfalder nu. Den anden rate forfalder senest 2 måneder før uddannelsesopstart. De efterfølgende rater skal forfalde de efterfølgende måneder. Det vil sige at 1. rate betales nu, 2. rate betales 2 måneder før uddannelsesopstart, 3. rate betales en måned før uddannelsesopstart, 4. rate den måned uddannelsen starter osv. Du har muligheden for at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så du hver måned afbetaler med din bruttoløn (din løn før skat). På den måde sparer du trækprocenten, da din løn ikke udbetales først. 
Tilmelding er bindende.

Eksamen og MIND-certificering

Du består Metakognitiv Stresscoach og MIND Behaviour Coach eksamen, ved at udføre en virkelighedsnær coaching session baseret på MIND modellen. Du består MIND Performance Coach og MIND Me Coach eksamen, ved at udføre en multiple choice test samt et mundtligt oplæg på minimum 2 minutter på baggrund af et trukket emne. Eksamen har en varighed på ca 50-60 minutter. Den øvrige del af dagen har man rollen som observatør og giver feedback. 

Undervisere

Til hver af undervisningsgangene vil enten Charlotte og/eller Malene Louise være tilstede. Derudover møder du vores dygtige og servicemindede medarbejdere, som bidrager til at skabe en god dag for os alle.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er uddannelsen målrettet til?

Alle kan tage uddannelsen  – men generelt er det nogle, der arbejder med mennesker og særligt med at udvikle mennesker fx social- og sundhedsfaglige, ledere, coaches, terapeuter, trænere samt undervisere.

Hvor mange er der på et hold?

Af hensyn til kvaliteten af den undervisning du modtager, har vi højst 16 studerende på vores uddannelseshold, så du får det optimale ud af din undervisning.

Hvor afholdes uddannelsen?

Uddannelsen afholdes enten fysisk hvor vi holder til på store kirkestræde 3, Københabn K, eller online via zoom. 

Skal jeg have en sundhedsfaglig baggrund?

Nej – der er indlagt undervisning om årsager, virkning og behandling i uddannelsen, så du er godt klædt på.

Skal man betale det fulde beløb ved tilmelding?

Betalingen kan deles op i 8 rater ved behov. Første rate forfalder nu. Den anden rate forfalder senest 2 måneder før uddannelsesopstart. De efterfølgende rater skal forfalde de efterfølgende måneder. Det vil sige at 1. rate betales nu, 2. rate betales 2 måneder før uddannelsesopstart, 3. rate betales en måned før uddannelsesopstart, 4. rate den måned uddannelsen starter osv. 

Hvad hvis min arbejdsplads eller andre betaler?

Hvis din arbejdsplads eller andre betaler for uddannelsen så skal du blot skriv CVR og/eller EAN nr i kommentarfeltet i checkout, så sender vi en manuel faktura hertil. 

Inspirerende litteratur fra uddannelsen

Wells, A. (2009): Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: An open trial”. Journal of behavior therapy and experimental psychology. Volume 37, issue 3, September 2006, Pages 206-212.

Öst, L. G. (2008): “Efficacy of the third wave of behavioral therapies: A systematic review and meta-analysis.

Preethi Kandhalu ” Effects of Cortisol on Physical and Psychological Aspects of the Body and Effective Ways by Which One Can Reduce Stress”. Udgivet i Journal Berkeley Scientific Journal, nr. 18(1) ISSN 1097-0967

Kelly McGonigal ”How to make stress your friend”. TED Talk.

Rollnick & Miller, 2014: “Den motiverende samtale”.

Lone Fjordbæk: ” Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants’ mindfulness practice and its association with outcomes”. Behaviour Research and Therapy Volume 95, August 2017, Pages 29-41

Maryam Sedaghat, Rahele Mohammadi, Khalil Alizedah & Amir Hosien Imani: “The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on mindfulness stress level, psychological and emotional well-being and iranian sample“. Udgivet i Procedia – Social and Behavioral Science. Nr. 30 (2011) s. 929-934.

Pia Callesen, Anne Backhausen Jensen & Adrian Wells: “Metacognitive therapy in recurrent depression: A case replication series in Denmark“. Udgivet d. 21 November 2013 i Scandinavian Journal Of Psychology. 

 

Kommende uddannelseshold

10

september 2024

Hold: 20

Datoer:
MIND Stress Coach:10/09/24, 11/09/24, 25/09/24, 9/10/24, 23/10/24, 6/11/24, 20/11/24, 4/12/24, 18/12/24
MIND Performance Coach: 8/01/25, 22/01/25, 5/02/25, 19/02/25, 05/03/25
MIND Behaviour Coach:19/03/25, 02/04/25, 16/04/25, 30/04/25, 14/05/25, 28/05/25
MIND Me Coach: 27/08/25, 10/09/25, 24/09/25, 08/10/25, 22/10/25

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K
Tid: 09.30 – 15.30
Eksamen: 18/12/24, 05/03/25, 28/05/25, 22/10/25

Priser:
50.000 dkk uden ratebetaling
52.000 dkk med ratebetaling

11 på lager

28

januar 2025

Hold: 24

Datoer:
MIND Stress Coach: 28/01/25, 11/02/25, 25/02/25, 11/03/25, 25/03/25, 08/04/25, 22/04/25, 06/05/25, 20/05/25
MIND Performance Coach: 12/08/25, 26/08/25, 09/09/25, 23/09/25, 07/10/25
MIND Behaviour Coach: 21/10/25, 04/11/25, 18/11/25, 02/12/25, 16/12/25, 06/01/26
MIND Me Coach: 20/01/26, 03/02/26, 17/02/26, 03/03/26, 17/03/26

Hvor: Online
Tid: 09.30 – 15.30
Eksamen: 20/05/25, 07/10/25, 06/01/26, 17/03/26

Priser:
46.000 dkk uden ratebetaling
48.000 dkk med ratebetaling

14 på lager

03

September 2025

Hold: 26

MIND Stress Coach: 03/09/25, 17/09/25, 01/10/25, 15/10/25, 29/10/25, 12/11/25, 26/11/25, 10/12/25, 17/12/25 
Mind Performance Coach: 07/01/26, 21/01/26, 04/02/26, 18/02/26, 04/03/26
Mind Behaviour Coach: 18/03/26, 01/04/26, 15/04/26, 29/04/26, 13/05/26, 27/05/26 
Mind Me Coach: 02/09/26, 16/09/26, 30/09/26, 14/10/26, 28/10/26

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K
Tid: 09.30 – 15.30
Eksamen: 17/12/25, 04/03/26, 27/05/26, 28/10/26

Priser:
52.000 dkk uden ratebetaling
54.000 dkk med ratebetaling

16 på lager