to coaches

Grunduddannelse | STress coach uddannelse

Meta MIND Coach

Som Meta MIND Coach bliver du i stand til at hjælpe andre med at bryde med stress og psykisk mistrivsel samt hovedårsagerne hertil.

Kommende hold

14/11 2024:

14 på lager

Praksisnær undervisning

Vi tilbyder praksisnær undervisning, som er opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi. Hos os er det vigtigt, at du også kan anvende din viden i praksis. 

Erfarne undervisere

Din oplevelse og læring i dit uddannelsesforløb er det vigtigste for os. Vi har tilsammen mange års erfaring og samarbejder kun med eksterne konsulenter, som vi selv har uddannet, så vi ved at niveauet, og kvaliteten er i top.

Metakognitiv terapi

Vi anvender metakognitiv terapi som grundlag i Mind Institute. I metakognitiv terapi kigger vi i mindre grad på indholdet af tankerne, men derimod på, hvordan vi håndterer tankerne og hvilken effekt vores håndtering af dem har.

Om Meta MIND Coach uddannelsen

Meta MIND Coach uddannelsen er en praksisnær stress coach uddannelse til dig, som er interesseret i at arbejde med mennesker samt ønsker at arbejde ud fra en metakognitiv tilgang. Du vil gennem de 54 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, blive i stand til at hjælpe andre med at bryde med stress og psykisk mistrivsel samt  hovedårsagerne hertil som metakognitiv stress coach. Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi, så du ikke blot kan citere teorien, men også anvende den i praksis, både i forhold til dig selv og andre. Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination, som kræves bestået, for at få titlen som MIND-certificeret ‘Meta MIND Coach’.
Hvis du gerne vil have en udvidet grunduddannelse med specialiseringer og endnu mere teori og praksis, kan du vælge at tage den fulde pakke og uddannelsen som MIND terapeut. Læs mere om den her.

Efter endt uddannelse vil du blive i stand til at…

N

Reducere stress og psykisk mistrivsel

N

Mindske tendenser til overtænkning og bekymring

N

Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd

N

Lære at opnå mere mental ro

N

Lære at tage større ansvar for egen trivsel og glæde

N

Lære at ændre livsstil og livskvalitet markant

N

Lære at styrke din/deres evne til at kontrollere deres fokus

N

Lære at øge den mentale trivsel

Uddannelsens forløb

Uddannelsen er opdelt i 9 moduler á 6 timer, 36 timers selvstudie/gruppearbejde samt 18 timers selvterapi. Dette udgør sammenlagt 108 timers uddannelse, forberedelse og selvterapi fordelt over 4 måneder.

Vi bestræber os på at sikre optimal udbytte af undervisningen ved at have:
– Få elever på holdet, så du får den optimale støtte og vejledning.
– Mindst 2 undervisere til supervision.
– Gennemgående undervisere der følger din udvikling fagligt og personligt.

Nedenfor ses et overblik over modulernes indhold og undervisningens forløb.

Mellem modulerne

Når du skal ændre forståelse og adfærd omkring din tænkning og dine tanker, kræver det en model for, hvordan man kan afdække, skabe refleksion og bearbejde det nuværende håndteringsmønster. Vi kan ikke ændre dine eller dine klienters livsvilkår, men vi kan ændre, hvordan vi håndterer dem og deraf, hvordan dine klienters mentale sundhedstilstand er.

På kurset lærer du en masse om forhindringer, begrænsende overbevisninger og nytteværdi, som vi en for en får fjernet gennem teori, terapi og øvelser. Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt. Efter 2. modul skal du øve caseformuleringen mindst 2 gange om ugen på andre for at kunne gå til eksamen, derved opnår du den fulde effekt og forståelse af værktøjerne og modellen, inden du er færdiguddannet.

Målgruppe

Uddannelsen til Meta MIND Coach henvender sig til sundhedsfagligt- og socialfagligt personale, HR, pædagoger, selvstændige, lærere samt alle med interesse for personlig og faglig udvikling inden for mental og psykisk trivsel.

Uddannelsen giver dig indsigt i den metakognitive metode og gør dig i stand til at afholde coaching, samtaler og udvikling med afsæt i metakognitiv terapi.  Under uddannelsen får du undervisning og supervision i håndgribelige øvelser, viden om mental træning samt en grundig sessions-skabelon. Efter endt uddannelse vil du blandt andet være i stand til at afvikle forløb, holde workshops samt tilbyde 1:1 coaching. 

Sundhedsfagligt personale

Som ansat i sundhedssektoren møder du meget tit mennesker og pårørende som af den ene eller anden årsag står i en svær situation.  Som Metakognitiv StressCoach, er du i besiddelse af konkrete værktøjer og et håndgribeligt dialogredskab, der støtter, lindrer og fremmer mental trivsel.  Den mentale trivsel bidrager til at skabe optimale vilkår for den heling eller stabilisering, der er brug for. 

Socialfagligt personale

Som ansat indenfor det  socialfaglige område arbejder, støtter og vejleder du ofte mennesker, som har forskellige grader af psykisk og fysisk mistrivsel. Som Metakognitiv Stresscoach, vil du have et terapeutisk redskab, der kan skabe forandring, udvikling samt støtte, der gør en stor forskel for de mennesker du samarbejder med. Redskaberne i metakognitiv terapi er lette at overføre til praksis, og kan gøre det lettere at være med det, som kan være svært, samt støtte udvikling og forandring hos borgeren. 

Pædagog / lærer / mentor

Som ansat indenfor formidling og uddannelse, møder du børn, unge og voksne, der til tider har svære vilkår og udfordringer i livet.  Som Metakognitiv Stresscoach vil du kunne inspirere og vejlede til mestringsstrategier der er bæredygtige for den enkelte, og som vil skabe gode vilkår for udvikling og læring på den lange bane. 

Coach / terapeut / psykolog / psykoterapeut

Som psykologisk fagperson møder du mennesker, der søger udvikling og behandling grundet mental ubalance i livet. Som Metakognitiv Stresscoach vil du have effektive metakognitive værktøjer, der er et særdeles stærkt og virkningsfuldt supplement til de øvrige redskaber du allerede anvender. Der er i øjeblikket stor efterspørgsel på metakognitive coaches, og som uddannet Metakognitiv Stresscoach, vil kunne opfylde opfylde efterspørgslen.

HR og Ledelse

Når du arbejder med HR og/eller ledelse, møder du ofte mennesker, som udvikler stress og oplever en nedsat trivsel på arbejdspladsen. Som Metakognitiv Stresscoach vil du både være i stand til at forebygge stress, fremme trivslen, nedsætte sygefravær samt skabe organisatoriske vilkår, der skaber trivsel og arbejdsglæde på den lange bane. 

Alt det praktiske

Optagelse

Der er ikke nogen kriterier til din baggrund for optagelse.
Undervisningen vil dække over årsager, virkning og behandling i uddannelsen, så du er godt klædt på. 

Forplejning

På de fysiske hold vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 09:15, en frokost kl. 12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30.
Udover dette, vil der selvfølgelig også være te, kaffe, vand og frugt hele dagen.

Online uddannelse

Til vores online uddannelser er der krav om mødepligt på lige fod med de fysiske uddannelser. Du skal sørge for at have computer, papir og blyant klar til undervisningen, og samtidig sørge for at sidde i et stille rum, hvor der ikke er andre mennesker eller dyr.

Mødepligt og sygdom

Uddannelserne har krav om mødepligt enten fysisk på de fysiske uddannelser eller online på onlineuddannelserne.
Hvis du ikke har deltaget i fuld omfang på gældende vilkår, kan du ikke blive certificeret, medmindre, du tager erstatningssupervision. Vi bestræber os på at holde erstatningssupervision i samme periode, men dette skal meldes hurtigst muligt, for at vi kan tilbyde dette. Du kan tilkøbe 3 timers supervision som erstatning pr. modul. En supervisionstime undervejs i uddannelsesforløbet koster 1000 kr. En reeksamen koster 1500.

Tavshedspligt

Vi bestræber os altid på at skabe et sikkert og trygt rum. Det er afgørende for din og andres udvikling, at du frit kan dele de ting, som du har lyst til. Derfor er det også vigtigt at det som deles, forbliver fortroligt mellem de studerende på uddannnelsen. Sørg derfor for at sidde i et stille rum.

Betaling

Betalingen kan deles op i 4 rater ved behov. Første rate forfalder nu. Den anden rate forfalder senest 2 måneder før uddannelsesopstart. De efterfølgende rater skal forfalde de efterfølgende måneder. Det vil sige at 1. rate betales nu, 2. rate betales 2 måneder før uddannelsesopstart, 3. rate betales en måned før uddannelsesopstart, 4. rate den måned uddannelsen starter osv. Du har muligheden for at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så du hver måned afbetaler med din bruttoløn (din løn før skat). På den måde sparer du trækprocenten, da din løn ikke udbetales først. Tilmelding er bindende.

Eksamen og Mind-certificering

Ved beståelse af eksamen får du en Mind-certificering i Mind modellen ved at udføre en virkelighedsnær coaching session.
Eksamen har en varighed på ca 50-60 minutter. Den øvrige del af dagen har man rollen som observatør og giver feedback.

Undervisere

Til hver af undervisningangene vil enten Charlotte og/eller Malene Louise være tilstede. Derudover møder du vores dygtige og servicemindede medarbejdere, som bidrager til at skabe en god dag for os alle.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er uddannelsen målrettet til?

Alle kan tage uddannelsen  – men generelt er det nogle, der arbejder med mennesker og særligt med at udvikle mennesker. Eksempelvis social -og sundhedsfaglige, ledere, coaches, terapeuter, trænere samt undervisere.

Hvor mange er der på et hold?

Af hensyn til kvaliteten af den undervisning du modtager, har vi højst 16 studerende på vores uddannelseshold, så du får det optimale ud af din undervisning.

Hvor afholdes uddannelsen?

Uddannelsen afholdes enten fysisk, hvor vi holder til på Store Kirkestræde 3, Københabn K, eller online via zoom.

Skal jeg have en sundhedsfaglig baggrund?

Nej – der er indlagt undervisning om årsager, virkning og behandling i uddannelsen, så du er godt klædt på.

Skal man betale det fulde beløb ved tilmelding?

Betalingen kan deles op i 4 rater ved behov. Første rate forfalder nu. Den anden rate forfalder senest 2 måneder før uddannelsesopstart. De efterfølgende rater skal forfalde de efterfølgende måneder. Det vil sige at 1. rate betales nu, 2. rate betales 2 måneder før uddannelsesopstart, 3. rate betales en måned før uddannelsesopstart, 4. rate den måned uddannelsen starter osv. 

Skal man udføre hjemmearbejde på uddannelsen?

Ja – man skal afsætte ca. 4 timer om ugen til at lave øvelser, øve modeller og forberede sig.

Kan jeg tage en længerevarende uddannelse hos jer?

Ja – vi har en certificeret 1-årig Mind Terapeut uddannelse bestående af 4 spændende uddannelser, hvor du erhverver kompetencer og teknikker til at arbejde med nutidens udfordringer.

Hvad hvis min arbejdsplads eller andre betaler?

Hvis din arbejdsplads eller andre betaler for uddannelsen så skal du blot skriv CVR og/eller EAN nr i kommentarfeltet i checkout, så sender vi en manuel faktura hertil. 

Inspirerende litteratur fra uddannelsen

Lone Fjordbæk: ” Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants’ mindfulness practice and its association with outcomes”. Behaviour Research and Therapy Volume 95, August 2017, Pages 29-41

Adrian Wells (2009): ” Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: An open trial”. Journal of behavior therapy and experimental psychology Volume 37, Issue 3, September 2006, Pages 206-212

 

Kommende uddannelseshold

14

november 2024

Hold: 22

Datoer:14/11/24, 15/11/24, 28/11/24, 12/12/24, 02/01/25, 16/01/25, 30/01/25, 13/02/25, 27/02/25

Hvor: Online
Tid: 09.30 – 15.30
Eksamen: 27/02/25

Pris:
18.000 dkk uden ratebetaling
19.000 dkk med ratebetaling

14 på lager

12

marts 2025

Hold: 25

Datoer: 12/03/25, 13/03/25, 26/03/25, 09/04/25, 23/04/25, 07/05/25, 21/05/25, 11/06/25, 18/06/25

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K
Tid: 09.30 – 15.30
Eksamen: 18/06/25

Pris:
21.000 dkk uden ratebetaling
22.000 dkk med ratebetaling

16 på lager

06

november 2025

Hold: 28

Datoer: 06/11/25, 20/11/25, 04/12/25, 18/12/25, 08/01/26, 22/01/26, 05/02/26, 19/02/26, 05/03/26

Hvor: Online
Tid: 09.30 – 15.30
Eksamen: 05/03/26

Pris:
19.000 dkk uden ratebetaling
20.000 dkk med ratebetaling

16 på lager