illustrationer som præsenteres

terapi | vores tilgang

Bliv klogere på vores tilgang

I metakognitiv terapi kigger vi i mindre grad på indholdet af tankerne, men derimod på, hvordan vi håndtere tankerne og hvilken effekt vores håndtring af dem har.

Metakognitiv terapi

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en ny terapiform, som er udviklet af Dr, Adrian Wells. Metakognitiv terapi er evidensbaseret og alsidig behandlingsmetode, der både kan bruges til behandling af spiseforstyrrelser, stress, angst, depression, autisme, ADHD og andre psykiske lidelser.

I metakognitiv terapi er grundforståelsen at menneskets psyke er selvregulerende, ligesom at kroppen heler sår af sig selv. Tanker og følelser er flygtige og en naturlig del af livets gang. Det er derfor mængden af tid og fokus på tankerne som har en betydning for udviklingen af mentale lidelser.

Kortvarige oplevelser med eksempelvis stress eller angst er naturligt og sætter ikke de store spor. Det er først når tilstanden bliver længerevarende, at det har en betydning for den mentale trivsel.

Når det bliver længerevarende så skyldes det, at man forhindre kroppen i at regulere af sig selv, hvilket betegnes som CAS (Cognitive Attentional Syndrome). Mange er ikke selv opmærksomme på denne fastholdelse, men det er CAS og de metakognitive overbevisninger, man ønsker at ændre på for at komme ud af tilstanden.

en kvinde som underviser

CAS-STRATEGIER

Vi arbejder med dine CAS-strategier

CAS (Cognitive Attentional Syndrome) kan betegnes som reaktionsmønstre eller strategier man kan anvende til at håndtere tankerne. Man gør brug af disse reaktionsmønstre med en forhåbning om at finde en løsning på et problem. Dog ender dette forsøg oftest med en yderligere forstærkning af problemet.

grublerier

Når de svære tanker får os til at gruble over vores fortid. Hvordan eller hvorfor ting er sket og hvordan de kunne være undgået?
– Hvorfor sker det altid for mig?

bekymringer

Når svære tanker får os til at bekymre os om, hvad der potentielt kan ske i fremtiden og hvad der kan gå galt.
– Hvad nu hvis?

tjekkeadfærd

Når svære tanker får os til at tjekke ind i os selv, vores omgivelser eller andre, for at undersøge humør, adfærd, trusler eller ligende. Vi tjekker om alt er som det “skal” være.
– Hvorfor banker mit hjerte så hurtigt?

undgåelse

Når de svære tanker får os til at undgå ting eller begivenheder, eller når vi forsøger at flygte fra dette eller laver overspringshandlinger for at undgå situationen.
– Jeg bliver bare hjemme…

METAKOGNITIVE OVERBEVISNINGER

CAS er styret af dine metakognitive overbevisninger

Metakognitive overbevisninger er vores tanker om vores egne tanker. De er de overbevisninger, bevidst såvel som ubevidst, vi har om, hvordan vi tænker, og hvordan vi håndterer vores egne tanker. Disse overbevisninger kan være positive eller negative og kan påvirke vores adfærd og følelser.

Positive metakognitioner

Hvis man har en positiv overbevisning, så har man en positiv nytteværdi ved at dykke ned i tankerne.
Et eksempel på en positiv overbevisning kunne være: “Jeg skal gennemtænke hele episoden om og om igen, for ellers kunne det ske igen”.

Negative metakognitioner
Hvis man har en negativ metakognition, så har man en nytteværdi om, at man ikke kan lade tankerne være, at tankerne er skadelige eller frygter tankerne. Et eksempel på en negativ metakognition kunne være: “Jeg kan ikke kontrollere mine tanker, mine tanker kontrollerer mig”.

Det er afgørende for en langsigtet effekt, at metakognitionerne bliver undersøgt og udfordret i terapisessionerne, så tilbagefald mindskes.