to coaches

en del af vores 1-årige mind terapeut uddannelse

Mind Me Coach uddannelsen

Bliv i stand til at skabe et solidt fundament for personlig udvikling – både hos dig selv og hos de mennesker, du ønsker at coache.

Praksisnær undervisning

Vi tilbyder praksisnær undervisning, som er opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi. Hos os er det vigtigt, at du også kan anvende din viden i praksis. 

Erfarne undervisere

Din oplevelse og læring i dit uddannelsesforløb er det vigtigste for os. Vi har tilsammen mange års erfaring og samarbejder kun med eksterne konsulenter, som vi selv har uddannet, så vi ved at niveauet, og kvaliteten er i top.

Metakognitiv terapi

Vi anvender metakognitiv terapi som grundlag i Mind Institute. I metakognitiv terapi kigger vi i mindre grad på indholdet af tankerne, men derimod på, hvordan vi håndterer tankerne og hvilken effekt vores håndtering af dem har.

Om uddannelsen

Uddannelsen Mind Me Coach er en praksisnær og holistisk uddannelse til dig, der gerne vil arbejde med eksistentiel ro, tankestrategier og meningsskabelse ud fra et videnskabeligt afsæt i metakognitiv terapi, neuropsykologi, neurofysiologi og den sokratiske dialog.
På uddannelsen lærer du en masse om, hvordan mental ro og sindsro sammen kan skabe et solidt fundament for personlig udvikling – både hos dig selv og hos de mennesker, du ønsker at coache.
Du vil gennem 30 timers intensiv undervisning få med konkrete redskaber, blive i stand til at hjælpe andre med at finde meningsskabelse, eksistentiel ro og mental ro. Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser og redskaber fra metakognitiv terapi, neuropsykologi, neurofysiologi samt den sokratiske dialog, så du ikke blot kan citere teorierne, men anvende dem i praksis, både selv og på andre. Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi.
Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination, som kræves bestået, for at få titlen ‘certificeret Mind Me Coach’ og et certifikat herpå.

Vil du gerne blive i stand til at…

N

Lære andre at finde eksistentiel ro i deres liv

N

Hjælpe andre med at finde formål og mening med livet og dets udfordringer

N

Lære andre at arbejde hen imod deres mål og drømme for fremtiden

N

Arbejde med at slippe fortiden og gamle narrativer

N

Skabe forståelse for sammenhængen mellem nervesystemet og mental robusthed

N

Øge selvværd, selvtillid og selvaccept hos andre

Uddannelsens forløb

Uddannelsen er opdelt i 5 moduler, der tilsammen udgør 30 timers undervisning.
Nedenfor ses et overblik over modulernes indhold og undervisningens forløb.

Mellem modulerne

I arbejdet med Mind Me uddannelsen tager vi afsæt i Mind Me Modellen for at kunne afdække klientens nuværende tanke- og handlemønstre samt dennes livsvilkår i arbejdet mod at skabe et mere meningsfuldt og rart liv. På kurset lærer du en masse om forhindringer, begrænsende overbevisninger og nytteværdi, som vi en for en får fjernet gennem teori, terapi og øvelser. Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt. Efter 2. modul skal du øve Mind Me Modellen mindst 2 gange om ugen på andre for at kunne gå til eksamen, derved opnår du den fulde effekt og forståelse af værktøjerne og modellen, inden du er færdiguddannet.

Undervisere

Til hver af undervisningsgangene vil enten Charlotte og/eller Malene Louise være tilstede. Derudover møder du vores dygtige og servicemindede medarbejdere, som bidrager til at skabe en god dag for os alle.