to kvinder som underviser

En del af vores 1-årige mind terapeut uddannelse

Mind Behaviour Coach Uddannelsen

Bliv i stand til at arbejde metakognitivt med vaner og adfærd – både hos dig selv og dine klienter. 

Praksisnær undervisning

Vi tilbyder praksisnær undervisning, som er opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi. Hos os er det vigtigt, at du også kan anvende din viden i praksis. 

Erfarne undervisere

Din oplevelse og læring i dit uddannelsesforløb er det vigtigste for os. Vi har tilsammen mange års erfaring og samarbejder kun med eksterne konsulenter, som vi selv har uddannet, så vi ved at niveauet, og kvaliteten er i top.

Metakognitiv terapi

Vi anvender metakognitiv terapi som grundlag i Mind Institute. I metakognitiv terapi kigger vi i mindre grad på indholdet af tankerne, men derimod på, hvordan vi håndterer tankerne og hvilken effekt vores håndtering af dem har.

Om uddannelsen

Mind Behaviour Coach uddannelsen er til dig, der vil have nogle af de bedste værktøjer til at arbejde metakognitivt med vaner og adfærd, – både hos dig selv og dine klienter. Disse værktøjer bruger vi selv som sundhedsfremmende tiltag fremfor quick fix kure, i efterbehandling af fx spiseforstyrrelser, angst, depression, stress og PTSD, når der skal skabes nye mere trivselsskabende vaner. Derudover anvender vi det i høj grad ved performance forløb, hvor der fx skal skabes overblik og konkrete planer for, hvordan man når i mål med sin præstation over krav. Uddannelsen er en overbygning på Meta Mind Coach uddannelsen, hvorfor det er et krav, at du er uddannet i metakognitiv terapi, enten igennem vores egen uddannelse eller fra et andet sted med mindst 35 timers undervisning i metakognitiv terapi. Selve uddannelsen tager udgangspunkt i metakognitiv coaching, adfærdspsykologi, biofysiologi og adfærdsterapi. Du vil derfor lære teorien bag, men med hovedvægt på selve den praktiske del, så du kan varetage meningsfyldte og adfærdsændrende sessioner efter endt uddannelsesforløb.

Vil du gerne blive i stand til at…

N

Arbejde med afsæt i metakognitiv coaching, adfærdspsykologi, biofysiologi og adfærdsterapi

N

Arbejde metakognitivt med vaner og adfærd – både hos dig selv og dine klienter

N

Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd

N

Arbejde med efterbehandling af fx depression, stress og PTSD, når der skal skabes nye mere trivselsskabende vaner

N

Få en endnu dybere forståelse for arbejdet med metakognitiv adfærdsteori- og terapi

N

Hvordan du kan arbejde i spændet mellem metakognitiv terapi og vanecoching

N

Lære at ændre livsstil og livskvalitet markant.

N

Skabe overblik og konkrete planer for, hvordan man når i mål med sin præstation over krav

Hvorfor blande metakognitiv terapi og adfærdsterapi?

Når man arbejder med adfærdsterapi, tager mange det som en selvfølge at man arbejder ud fra den kognitive adfærdsterapi, hvor man kigger en del på indholdet i tankerne ift. at bryde vanen. Her har man en forståelse af en direkte sammenhæng mellem tanker, følelser og adfærd, hvilket differentierer sig fra den metakognitive tilgangs teori og forskning. I vores arbejde har vi valgt at bytte den kognitive tilgang ud med en metakognitiv tilgang samt værktøjer, hvilket har medført markant hurtigere samt bedre resultater hos vores klienter, end da vi arbejdede med afsæt i det kognitive. Og det er vores motivation og grundlag for at skabe denne uddannelse. For vi vil gerne arbejde effektivt og bæredygtigt med klienterne, så det ikke bliver et evighedsprojekt for klienten, men at de lærer nogle basale værktøjer, som de kan bruge i alle aspekter af deres liv – også i forhold til deres vaner.

Uddannelsens forløb

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler der tilsammen udgør 36 timers undervisning.
Nedenfor ses et overblik over modulernes indhold og undervisningens forløb.

Mellem modulerne

Når du skal lære at ændre forståelse og adfærd  kræver det en model for, hvordan man kan afdække, skabe refleksion og bearbejde det nuværende håndteringsmønster, hvorfor vi har udviklet mindbehaviourmodellen.

På kurset lærer du en masse om forhindringer, adfærdspsykologi, overbevisninger og nytteværdi, som vi 1 for 1 for fjernet gennem teori, terapi og øvelser. Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt samt efter 2. modul øve mindbehaviourmodellen mindst 2 gange om ugen for at kunne gå til eksamen.

Undervisere

Til hver af undervisningsgangene vil enten Charlotte og/eller Malene Louise være tilstede. Derudover møder du vores dygtige og servicemindede medarbejdere, som bidrager til at skabe en god dag for os alle.