MIND BEHAVIOUR COACH

OM UDDANNELSEN

Mind Behaviour Coach uddannelsen er til dig, der vil have nogle af de bedste værktøjer til at arbejde metakognitivt med vaner og adfærd, – både hos dig selv og dine klienter. Disse værktøjer bruger vi selv som sundhedsfremmende tiltag fremfor quick fix kure, i efterbehandling af fx spiseforstyrrelser, angst, depression, stress og PTSD, når der skal skabes nye mere trivselsskabende vaner.

Derudover anvender vi det i høj grad ved performance forløb, hvor der fx skal skabes overblik og konkrete planer for, hvordan man når i mål med sin præstation over krav.

Uddannelsen er en overbygning på Meta Mind Coach uddannelsen, hvorfor det er et krav, at du er uddannet i metakognitiv terapi, enten igennem vores egen uddannelse eller fra et andet sted med mindst 35 timers undervisning i metakognitiv terapi.

Selve uddannelsen tager udgangspunkt i metakognitiv coaching, adfærdspsykologi, biofysiologi og adfærdsterapi. Du vil derfor lære teorien bag, men med hovedvægt på selve den praktiske del, så du kan varetage meningsfyldte og adfærdsændrende sessioner efter endt uddannelsesforløb

Vil du…

 • Arbejde med afsæt i metakognitiv coaching, adfærdspsykologi, biofysiologi og adfærdsterapi
 • Arbejde metakognitivt med vaner og adfærd – både hos dig selv og dine klienter

 • Arbejde med efterbehandling af fx spiseforstyrrelser, angst, depression, stress og PTSD, når der skal skabes nye mere trivselsskabende vaner
 • Skabes overblik og konkrete planer for, hvordan man når i mål med sin præstation over krav

 • Få en endnu dybere forståelse for arbejdet med metakognitiv adfærdsteori- og terapi

 • Få en skræddersyet model til, hvordan du kan arbejde i spændet mellem metakognitiv terapi og vanecoching

 • Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd

 • Lære at ændre livsstil og livskvalitet markant.

Alt det praktiske

På efterårsholdet vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 09:15, en frokost kl.12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30. Udover dette, vil der selvfølgelig også være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.

Investering

Betalingen kan deles op i op til 3 rater ved behov og skal forefalde senest 4 dage inden kursets påbegyndelse. Der kan evt. anvendes bruttolønsordning på kurset, hvis dette er erhvervsrelevant.

Uddannelserne har krav om mødepligt enten fysisk på de fysiske uddannelser og online på onlineuddannelserne.

Hvis du ikke har deltaget i fuld omfang på gældende vilkår, kan du ikke blive certificeret, medmindre, at du tager erstatningssupervision. Du kan tilkøbe 3 timers supervision som erstatning pr. modul. En supervisionstime koster 1000 kr

Tilmelding er bindende.

Modul 1

På modul 1 bliver du introduceret til adfærdspsykologi, adfærdsbiologi og vaneterapi, som skal danne grundlag for den viden vi i de kommende moduler bygger ovenpå.

Du vil her få viden om:

 • Teorien bag adfærd
 • En ny måde at forstå adfærd på
 • Hvordan man kan arbejde metakognitivt med vaner
 • Allegorier (billedlige betydninger)
 • Det første praktiske redskab
 • Erfaringer med metakognitiv adfærdsterapi

Modul 2

På modul 2 vil du få en endnu dybere forståelse for arbejdet med metakognitiv adfærdsteori- og terapi, hvor du vil få indblik i mindbehaviour-modellen samt får øvet en Mind Behaviour session.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • Hvordan vi kan arbejde med adfærd, vaner og efterbehandling 
 • At sammensætte en session med afsæt i mindbehaviour-modellen
 • Coachende spørgeteknikker
 • 2 praktiske redskaber
 • Praksisøvelser
 • Mind behaviour modellen, som øves hjemme

Modul 3

På modul 3 arbejder vi videre med mindbehaviour-modellen og får flere redskaber samt øvelser. Her vil du gå hjem med endnu flere redskaber, så du kan påbegynde at have øveklienter/afprøve på nuværende klienter.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • At øve nye redskaber 
 • Skabe sammenhæng mellem Mind modellenog mindbehaviour modellen
 • At adskille mentale vs fysiske barrierere
 • Hvornår man bruger hvilke værktøjer
 • Hvornår hvilke redskaber er givende
 • Måleredskaber og værktøjer til måling

Modul 4

På modul 4 arbejder vi videre med mindbehaviour-modellen og får nye redskaber til at skabe realistiske målsætninger. Derudover påbegyndes arbejdet med at tilrettelægge fremtidige forløb, hvor Mind Behaviour redskaberne og evt. modellen inddrages. Her vil du gå hjem med nye redskaber og en forløbsbeskrivelse, så du kan afprøve forløbet på kommende klienter.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • At skræddersy forløb med inddragelse af Mind Behaviour modellen
 • Hvordan man sikrer realistiske målsætninger samt regredieringer heraf
 • Supervision på Mind Behaviour metoden

Modul 5

På modul 5 er supervision på dit sidst tilrettelagteforløb samt på dit arbejde med mindbehaviourmodellen – det er med andre ord en del 2 af modul 4. Her vil du opnå endnu mere viden, flere redskaber og større sikkerhed i mindbehaviour-modellen samt eksekvering heraf samt i forløb.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • At opkvalificere dit forløb 
 • At få helt styr på  mindbehaviourmodellen
 • At blive endnu dygtigere
 • Inspiration og ideer til værktøjer og arbejdsmetoder

Modul 6

På modul 6 er der eksamen, så det er øve, øve og mere øvelse – både i modellen samt i at supervisere andre i deres teknikker og tilgang. Du vil både opleve modellen ud fra et coach-, klient- samt observatorperspektiv, så du bliver så tryg og kvalificeret i modellen som muligt. 

I vil blive eksamineret af enten Charlotte eller Malene Louise og ved bestået eksamen tildeles i et certifikat på jeres uddannelse.

Dagen vil her være præget af

 • Spørgsmål inden eksamen
 • Eksamination
 • Supervisering af andre
 • Fejring og afrundig i fællesskab

Mellem modulerne

Når du skal lære at ændre forståelse og adfærd  kræver det en model for, hvordan man kan afdække, skabe refleksion og bearbejde det nuværende håndteringsmønster, hvorfor vi har udviklet mindbehaviourmodellen.

På kurset lærer du en masse om forhindringer, adfærdspsykologi, overbevisninger og nytteværdi, som vi 1 for 1 for fjernet gennem teori, terapi og øvelser. Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt samt efter 2. modul øve mindbehaviourmodellen mindst 2 gange om ugen for at kunne gå til eksamen.

KOMMENDE UDDANNELSESHOLD

2022

Start: 08.09.22

Datoer: 08.09, 22.09, 06.10, 27.10, 03.11 og eksamen 10.11/11.11

36 timer / 6 dage

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K

Tid: 09.30 – 15.30

Eksamen: 10.11.22/11.11.22

Pris: 10.000 dkk

8 på lager