MENTAL TRIVSEL

Hvordan løser vi selvværdsproblemer?

Vi oplever mange både klienter og til tider kursister, der har problemer med usikkerhed samt at have ondt i selvværdet – og endnu flere, hvis vi kigger blandt den unge generation, hvor lavt selvværd og høj grad af bl.a. angst og stress dominerer. Flere tror ikke helt på dem selv og føler meget af tiden, at de burde gøre det bedre og/eller at de hele tiden skal præstere, for at være ‘gode nok’.

Hvorfor har så mange ondt i selvværdet? Og hvad skyldes denne udvikling?

Alt efter hvilken terapiform, man anser problematikken ud fra, vil der være forskellige bud herpå – men når vi ser på det ud fra den metakognitive teori, så skyldes denne tendens, at vi hopper ombord på tvivlstanker, selvkritik og analysetanker;

“hvad hvis nu jeg havde gjort xx i stedet?”
“hvordan kan jeg bedst muligt ..?”
“hvorfor gjorde jeg sådan?”
“havde det ‘ret bedre hvis jeg ..?”
“hvad tænker de andre mon om mig?”
“burde jeg have gjort noget andet?” og så videre.

De her tanker er i sig selv intet problem, men jo længere tid vi bruger med dem, jo mere i tvivl om os selv bliver vi og det medfører ofte, at vi tænker mere selvkritisk og derved mentalt banker os selv ned under gulvbrædderne, hvor hverken selvtillid eller mestringstillid bor.

Det er med andre ord vores egne “hoppe med ombord på tvivlstankerne” strategi, der medfører usikkerhed og lavt selvværd.

━ Av for en sandhed, men der er heldigvis noget at gøre ved det, modsat hvis det var et livsvilkår givet af vores samfund.

For det vi kan gøre er at træne vores evne til at lade tankerne passere og i stedet rette fokus mod det, vi reelt kan handle på, det vi er omgivet af, det vi gerne vil. Så længe vi forsøger at flygte fra tankerne eller at undertrykke dem, vokser de kun i vores bevidsthed – så vi skal i stedet øve os i at flytte vores fokus henimod det vi gerne vil bruge mental såvel som fysisk energi på.

Hvis du ønsker hjælp hertil eller ønske at hjælpe andre med at bryde usikkerhed og lavt selvværd, så tag endelig fat i os.

Tak fordi du læste med // Malene Louise

Relaterede indlæg