1-årig metakognitiv Mind Terapeut uddannelse

Få alle værktøjerne til at arbejde hele vejen rundt om et menneskes problemstillinger med afsæt i metakognitiv terapi.

 

Vil du gerne blive i stand til at….

Arbejde med vaner og adfærd både hos dig selv og dine klienter

Arbejde med sammenhæng mellem krop og sind, herunder nervesystemet

Arbejde med at forstå, behandle og sundhedsfremme trivsel

Arbejde med at forbedre performance mentalt såvel som fysisk

Vi sikre dig de optimale læringsforhold til dig

Vi mener at faste undervisere, mindre undervisningshold og samt fokus på læring i praksis danner de perfekte rammer til læring.

Få elever på hold

Så du sikres den optimale støtte og vejledning under hele uddannelsen..

Gennemgående undervisere

Som følger din udvikling fagligt og personligt.

Mind-certificering

Vi certificerer vores studerende, gennem en 1:1 eksamen, som kræves bestået.

Tværfaglige undervisere

Mindst 2 tværfaglige undervisere på hvert modul, som superviserer dig. 

OVERSIGT OVER UDDANNELSE

Hvad kommer du til at lære?

Uddannelsen består af grunduddannelsen Meta Mind Coach og 3 overbygninger – Mind Performance Coach, Mind Behaviour Coach samt Mind Me Coach, hvor du løbende MIND-certificeres og kan implementere de afsluttede moduler i din praksis. Nedenfor ses et overblik over indholdet af de enkelte dele af uddannelsen.

Meta Mind Coach | 8 moduler á 6 timer

Første del af uddannelsen består af 8 moduler á 6 timer. Nedenfor ses et overblik over delene.

Du vil her få viden om og redskaber til:

✓ Teorien bag metakognitiv terapi
✓ Få en større forståelse for psykisk mistrivsel og psykiske lidelser.
✓ Hvordan man differentere mellem forskellige spørgeteknikker.
✓ Hvordan man sammensætter en session med afsæt i Mind-modellen, som du bliver ekspert i at udføre.
✓ Anvendelse samt udvikling af måleredskaber
✓ Hvordan man differentiere spørgeteknikker alt efter diagnose
✓ Hvordan du strukturerer forløb, producere lydfiler samt nye redskaber
✓ Det økonomiske aspekt i at være selvstændig coach

Denne del af uddannelsen færdiggøres med en eksamen, som kræves bestået for at fortsætte uddannelsesforløbet.

Mind Performance coach | 5 moduler á 6 timer

På anden del af uddannelsen vil du arbejde med at skabe forståelse samt at give værktøjer til, hvordan man kan forbedre sin performance mentalt såvel som fysisk eksempelvis ved eksamener i high performance miljøer, sport eller job interviews.

Du vil her få viden om og redskaber til:

✓ Sammenhængen mellem performance og fokus
✓ Hvordan man arbejder metakognitiv i high performance miljøer
✓ At kontrollere samt forstå tanker og tankestrategier
✓ At øve sokratisk dialog og coachende spørgeteknikker
✓ At forstå hvad coaching er vs. mental træning
✓ At skræddersy både individuelle samt gruppeforløb

Mind Performance Coach overbygningen afsluttes med en eksamen, som kræves bestået for at fortsætte uddannelsesforløbet.

 

Mind Behaviour Coach | 6 moduler á 6 timer

På tredje del af uddannelsen vil du arbejde med at skabe forståelse samt nye strategier til at håndtere samt ændre vaner fx hos mennesker med spiseforstyrrelser, adfærdsproblematikker, misbrug og uønskede vaner.

Du vil her få viden om og redskaber til:

✓ Hvordan man kan arbejde metakognitivt med vaner
✓ At arbejde med MIND-BEHAVIOUR-modellen
✓ Coachende spørgeteknikker
✓ At adskille mentale vs. fysiske barriere
✓ Hvordan man sikre realistiske målsætninger
✓ At opkvalificere dit forløb
✓ Inspiration og ideer til værktøjer og arbejdsmetoder

Mind Behaviour Coach overbygningen afsluttes med en eksamen, som kræves bestået for at fortsætte uddannelsesforløbet.

 

Mind Me Coach | 5 moduler á 6 timer

På sidste del af uddannelsen vil du arbejde med eksistentielle problemstillinger, herunder nervesystem, sammenhæng mellem krop og sind og giver konkrete værktøjer til arbejdet hermed.

Du vil her få viden om og redskaber til:

✓ Hvordan man skaber ro i hovedet, nervesystemet og i kroppen
✓ At mestre Mind Me Modellen
✓ At øge selvtillid, accept og selvværd
✓ At finde retning i livet, formål og værdier
✓ Praktiske værktøjer og lydfiler
✓ At skabe større nærvær – både mentalt og fysisk
✓ Hvordan man slipper gamle narrativer og fortiden
✓ At sammensætte meningsfulde forløb
✓ At eksekvere på mål, værdier og drømme

Mind Me Coach overbygningen afsluttes med en eksamen, som kræves bestået for at blive Mind-certificeret Metakognitiv Mind Terapeut.

Mød dine undervisere

Til hver af undervisningsgangene vil enten Charlotte og/eller Malene Louise være tilstede. Derudover møder du vores dygtige og servicemindede medarbejdere, som bidrager til at skabe en god dag for os alle.

I videoen kan du møde dine undervisere, Malene Louise og Charlotte samt blive lidt klogere på Mind Institute.

Skal du med til online informationsaften?

Tilmeld dig vores gratis online informationsaften om vores uddannelser d. 15 maj fra kl. 17:00-18:00.

Alt det praktiske

Optagelse

Der er ikke nogen kriterier til din baggrund for optagelse.
Undervisningen vil dække over årsager, virkning og behandling i uddannelsen, så du er godt klædt på. 

Priser og betaling

Betalingen kan deles op i 7 rater ved behov. Første betaling på 5000 kr. skal ske samme dag som tilmeldingen sker, og de efterfølgende rater skal falde den første i måneden de kommende måneder.

Du har muligheden for at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så du hver måned afbetaler med din bruttoløn (din løn før skat). På den måde sparer du trækprocenten, da din løn ikke udbetales først. Tilmelding er bindende.

Pris for uddannelsen med rater: 50.000 dkk
Pris for uddannelsen uden rater: 45.000 dkk

Forplejning

På de fysiske hold vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 09:15, en frokost kl.12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30.
Udover dette, vil der selvfølgelig også være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.

Mødepligt og sygdom

Uddannelserne har krav om mødepligt enten fysisk på de fysiske uddannelser og online på onlineuddannelserne.
Hvis du ikke har deltaget i fuld omfang på gældende vilkår, kan du ikke blive certificeret, medmindre, at du tager erstatningssupervision.
Du kan tilkøbe 3 timers supervision som erstatning pr. modul. En supervisionstime undervejs i uddannelsesforløbet koster 1000 kr. En reeksamen koster 1500.

Eksamen og Mind-certificering

Eksamen kræves bestået for at modtage en Mind-certificering i Mind-modellen. Til eksamen til du udføre udføre en virkelighedsnær coaching session.
Eksamen har en varighed på ca 50-60 minutter. Den øvrige del af dagen har man rollen som observatør og giver feedback.

KOntakt os

Book en uforpligende snak med os

Har du spørgsmål til vores uddannelser? Så kan du booke en uforpligtende snak med os. Udfyld kontakformularen hvis du har spørgsmål eller giv os et kald på nedenstående nummer.

Telefon

42 42 74 11

E-mail

hello@mindinstitute.dk