Meta Mind Coach

Kort fortalt

Uddannelsen Meta Mind Coach er en praksisnær uddannelse til dig, der arbejder som sundhedsprofessionel, socialfaglig, ledere eller dig, som er interesseret i arbejde med andre menensker, og ønsker at arbejde med en metakognitivt tilgang. Du vil gennem de 48 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, blive i stand til at hjælpe andre med at bryde med psykisk mistrivsel og hovedårsagerne hertil. Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi, så du ikke blot kan citere teorien, men anvende den i praksis, både selv og på andre. Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination som, kræves bestået, for at få titlen 'certificeret meta mind coach' og et certifikat herpå.


Metakognitiv terapi er pt. den mest effektive og skånsomme transdiagnostiske terapiform som korttidsterapi (målt på fravær af diagnose efter 10 sessioner) og værktøjerne kan yderligere anvendes til generel øget trivsel og forebyggelse af psykisk mistrivselMeta mind coach uddannelsen er til dig,
der vil skabe værdi for andre ved:

 • At reducere stress, angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser

 • At mindske tendens til overtænkning og bekymring

 • Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd

 • Lære at opnå mere mental ro

 • Lære at styrke din/deres evne til at kontrollere deres fokus

 • Lære at øge den mentale trivsel

 • Lære at tage større ansvar for egen trivsel og glæde

 • Lære at ændre livsstil og livskvalitet markant.


Udtalelser

"Uddannelsen har ikke bare givet dem en ny indtægtskilde, men ændret hele deres måde at være på og forholde sig til deres udfordringer, både på deres arbejdsplads, i relationer og til dem selv."

"Udover at jeg har kunnet anvende det i mit arbejde og på den måde skabt bedre resultater og åbnet nye døre fagligt, så har jeg også fået troen på mig selv igen og fået mere overskud. 

Det er virkelig et værktøj alle sundhedsprofesionelle burde få i deres værktøjskasse"

"Certificeringen var mere en festdag og en manifestering af den viden og udvikling, som var sket over de sidste par måneder nærmere end oplevelsen af at skulle til eksamen og vurderes." 

"Det havde stor effekt på deres klienter, selv inden de var færdige med uddannelsen og kunne påbegynde værdifulde sessioner fra modul 3."

Alt det praktiske

Det praktiske

Kurset varer 48 timer fordelt på 8 hele dage fra 9-15 enten i Mind Institute eller online.

Efterårsholdet  1 (fysisk) vil være onsdagene d. 11/8, 1/9, 2/9 15/9, 16/9, 29/9, 13/10 og 14/10. Der er 4 pladser tilbage på det fysiske hold.

Derudover vil der være et online hold kaldet Efterårshold 2, som starter i oktober d. 6/10, 7/10, 27/10, 19/11, 11/11, 24/11, 25/11 og eksamen d. 8/12. Her er der 6 pladser tilbage.

På efterårshold 1 (fysisk) vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 8:45, en frokost kl.12-12:40 og eftermiddags snacks fra kl. 14:00 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.
Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer.


Investering for efterårshold 1 (fysisk) på de 48 timers kursus inklusiv fuld forplejning er normalt 14.000 kr, men hvis du tilmelder og betaler inden 1/6 koster den 12.500kr.


Investeringen for efterårshold 2 (onlineholdet,) er 11000kr, men hvis du tilmelder og betaler inden 1/8 koster den 10.000kr. Datoer herfor kommer i maj.


Betalingen til fuld pris (dvs. uden early bird) kan deles op i op til 3 rater ved behov og skal forefalde senest 4 dage inden kursets påbegyndelse. 

Der kan evt. anvendes bruttolønsordning på kurset, hvis dette er erhvervsrelevant.


OBS. Der er 100% mødepligt, både online og virtuelt. 


I tilfælde af Corona eller anden sygdom, kan kursisten deltage online eller på pågældende dage ved næste kursusforløb.

Vi tager forbehold for at rykke dette enten dato mæssigt eller til online ved kritisk sygdom eller udefrakommende statslige begrænsninger.

Tilmelding er bindende.

Mellem modulerne

Når du skal ændre forståelse og adfærd omkring din tænkning og dine tanker, kræver det en model for, hvordan man kan afdække, skabe refleksion og bearbejde det nuværende håndteringsmønster. Vi kan ikke ændre dine eller dine klienters livsvilkår, men vi kan ændre hvordan vi håndterer dem og deraf, hvordan dine klienters mentale sundhedstilstand er. På kurset lærer du en masse om forhindringer, begrænsende overbevisninger og nytteværdi, som vi 1 for 1 for fjernet gennem teori, terapi og øvelser. Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt samt efter 2. modul øve caseformuleringen på andre, så du selv opnår den fulde effekt og forståelse af værktøjerne og modellen, inden du er færdiguddannet.


I videoen herunder fortæller vi om den gamle ordning med 42 timer fremfor 48 timer


Modulerne

 

Modul 1

På modul 1 bliver du introduceret til metakognitiv teori og terapi, som skal danne grundlag for den viden vi i de kommende moduler bygger ovenpå.
Du vil her få viden om

 • Teorien bag terapien
 • En ny måde at forstå sindet på
 • Hvordan man kan arbejde med det metakognitiv niveau
 • Allegorier (billedlige betydninger)
 • Det første praktiske redskab
 • Erfaringer med metakognitiv terapi


Modul 2

På modul 2 vil du få en endnu dybere forståelse for arbejdet med metakognitiv teori og terapi, hvor du vil få indblik i mind-modellen samt får øvet en metakognitiv session.
Du vil her få viden og redskaber til

 • Hvordan vi forstår psykisk mistrivsel og psykiske lidelser
 • At sammensætte en session med afsæt i mind-modellen
 • Coachende spørgeteknikker
 • 2 praktiske redskaber
 • Praksisøvelser
 • Mind-modellen, der skal øves hjemme


Modul 3

På modul 3 arbejder vi videre med mind-modellen og får flere redskaber samt øvelser. Her vil du gå hjem med endnu flere redskaber, så du kan påbegynde at have øveklienter/afprøve på nuværende klienter.
Du vil her få viden og redskaber til

 • At adskille de forskellige typer af øvelser
 • Hvordan man differentierer mellem spørgeteknikker
 • Hvornår hvilke redskaber er givende
 • Måleredskaber og værktøjer til måling


Modul 4

På modul 4 arbejder vi en del med socialiseringen og det at få tiøren til at falde hos klient. Derudover arbejder vi videre med mind-modellen og får nye redskaber samt allegorier. Her vil du gå hjem med nye redskaber, så du kan afprøve det på dine øveklienter/nuværende klienter.
Du vil her få viden og redskaber til

 • At få styr på socialiseringen - både i praksis og teoretisk
 • Hvordan man får tiøren til at falde for klienten
 • Hvornår man forklarer og hvornår man spørger ind
 • Flere værktøjer til hjemmearbejdeModul 5

På modul 5 arbejder vi videre med mind-modellen, redskaber og øvelser - det er med andre ord en del 2 af modul 4. Her vil du opnå endnu mere viden, flere redskaber og større sikkerhed i mind-modellen, så du kan fortsætte med at øve med klienter/afprøve på nuværende klienter.
Du vil her få viden og redskaber til

 • At adskille de forskellige typer af øvelser del 2
 • Hvordan man differentierer mellem spørgeteknikker ud fra diagnoser
 • Hvornår hvilke redskaber er givende ift. formål og problematik
 • Anvendelse og udvikling af måleredskaber


Modul 6

På modul 6 arbejder vi med øvelser, strukturering af forløb samt produktion af lydøvelser. Du vil blive klædt godt på til at varetage sessioner og forløb herefter.
Du vil her få viden og redskaber til

 • At strukturere forløb 
 • At producere lydfiler og nye redskaber
 • Hvordan og hvornår forskellige øvelser med fordel kan sættes i spil


Modul 7

På modul 7 har vi hele dagen øve eksamen, så I bliver så skarpe som muligt på modellen, teorien og redskaberne. 

 • Træning, træning og træning 


Modul 8

Om morgenen vil der være oplæg omkring det at være selvstændig, økonomi, tilpasning af jeres udkast til forløb.

Derefter vil der være eksamination om formiddagen og eftermiddagen, hvor I opdelt i to hold skal udføre en metakognitiv session på hinanden under overvågning af Charlotte eller Malene Louise, mens at to andre fra holdet tager noter og erfaring med sig, inden I får feedback af os. Ved bestået eksamination tildeles I et certifikat. 

 • Økonomi og det at være selvstændig mm.
 • Tilpasning af jeres 1:1 forløb og gruppeforløb
 • Spørgsmål inden eksamen
 • Eksamination
 • Fejring og afrundig i fællesskab.

Tilmeld mig / hør mere