Mind Me Coach

Kort fortalt

Uddannelsen Mind Me Coach er en praksisnær og holistisk uddannelse til dig, der gerne vil arbejde med eksistentiel ro og meningsskabelse ud fra et videnskabeligt afsæt i metakognitiv terapi, neuropsykologi, neurofysiologi og den sokratiske dialog. 

På uddannelsen lærer du en masse om, hvordan mental ro, og sindsro sammen kan skabe et solidt fundament for personlig udvikling - både hos dig selv og hos de mennesker, du ønsker at coache.

Du vil gennem de 48 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, blive i stand til at hjælpe andre med at finde meningsskabelse, eksistentiel ro såvel som mental ro og sindsro. Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser og redskaber fra metakognitiv terapi, neuropsykologi, neurofysiologi samt den sokratiske dialog, så du ikke blot kan citere teorier, men anvende den i praksis, både selv og på andre. Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination som, kræves bestået, for at få titlen 'certificeret Mind Me Coach' og et certifikat herpå.


Metakognitiv terapi er pt. den mest effektive og skånsomme transdiagnostiske terapiform som korttidsterapi (målt på fravær af diagnose efter 10 sessioner) og værktøjerne kan yderligere anvendes til generel øget trivsel og forebyggelse af psykisk mistrivsel

Det praktiske

Uddannelsen varer 36 timer fordelt på 6 hele dage fra 9-15 i Mind Institute.

Forårsholdet vil være onsdagene d. 12/1, 26/1, 9/2 23/2, 9/3, 23/3.


På Forårsholdet vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 8:45, en frokost kl.12-12:40 og eftermiddags snacks fra kl. 14:00 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.
Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer.


Investering for Forårsholdet på de 36 timers uddannelsen inklusiv fuld forplejning er normalt 10.000 kr, men hvis du tilmelder og betaler inden 1/11 koster den 8.500kr.


Betalingen til fuld pris (dvs. uden early bird) kan deles op i op til 3 rater ved behov og skal forefalde senest 4 dage inden kursets påbegyndelse. 

Der kan evt. anvendes bruttolønsordning på kurset, hvis dette er erhvervsrelevant.


OBS. Der er 100% mødepligt.. 

I tilfælde af Corona eller anden sygdom, kan kursisten deltage online eller på pågældende dage ved næste kursusforløb.

Vi tager forbehold for at rykke dette enten dato mæssigt eller til online ved kritisk sygdom eller udefrakommende statslige begrænsninger.

Tilmelding er bindende.

Mind Me Coach uddannelsen er til dig,
der vil skabe værdi for andre ved:

  • At lære dem at finde eksistentiel ro i deres liv

  • At mindske deres tendens til overtænkning og bekymring

  • At lære andre at kontrollere deres tankestrategier og deraf tankernes indflydelse på deres følelser og adfærd

  • At lære andre såvel som dig selv at opnå mere mental ro

  • At lære andre at stå stærkere i dem selv og deres valg

  • At lære andre at skabe mere mening i deres liv

  • At lære andre at tage større ansvar for egen trivsel og glæde

  • At lære andre at ændre tilgang og indstilling til livet

Modulerne

Hver mødegang er 1 modul og uddannelsens 6 moduler vil derfor have forskellige tematikker og fokuspunkter, men med en fælles rød tråd gennem hele uddannelsen. 

Der vil være en vekselvirkning mellem teori, praksisanvendelse, øvelser, redskaber og coaching teknikker, så du bliver bedst muligt klædt på til at varetage dine egne meningsfyldte sessioner efter endt certificering.


Indholdet og strukturen for uddannelsen er i fuld gang med at blive skabt, hvorfor der ikke er et endeligt udkast herpå endnu. 

Hvis du har spørgsmål, er nysgerrig eller vil tilmeldes, så skriv endelig i kontaktformularen herunder, så vil vi gøre vores bedste for at svare dig bedst og hurtigst muligt.

Tilmeld mig / hør mere