Teorien

Vi anvender metakognitiv terapi som grundlag i vores uddannelsesinstitut.

I Metakognitiv terapi kigger vi i mindre grad på indholdet i tankerne, men derimod på, hvordan vi håndterer tankerne og hvilken effekt vores håndtering af dem har. Terapiformen beror på teorien om, at psykiske lidelser og mental mistrivsel ikke er noget man rammes af, men derimod noget man kan udvikle ubevidst og derfor gennem terapien kan være med til at afvikle igen. 

Terapiformen arbejder derfor med tankehåndtering-, kontrol -og strategier, som i terapien trænes i sessionerne samt hjemme.
- På den måde anser metakognitiv teori mennesket som en aktiv medspiller i arbejdet mod at få det bedre, fremfor blot en tilskuer til egen mentale mistrivsel.

  

Terapiformen er uvikling omkring år 2000 og har den bedste nuværende succesrate i forhold til både behandlingstid, skånsomhed og langtidseffekt (Nordahl 2009 m.fl.).

 

Du skaber værdi

Hos os vil du lære at forstå hvorfor samt hvordan du giver din viden videre, så både du og dem omkring dig kan ændre de ting, som ikke fungerer og ikke mindst, hvad man kan gøre for at komme tættere på det, man drømmer om. Du vil opnå viden om, hvordan man skaber mere ro i hovedet, bliver mere psykisk robust samt får kontrol over egen trivsel. Vi kommer derfor hele vejen rundt om de mentale problematikker.


Lad mig vide mere