META MIND COACH

OM UDDANNELSEN

Uddannelsen Meta Mind Coach er en praksisnær uddannelse til dig, som er interesseret i at arbejde med andre mennesker samt ønsker at arbejde ud fra en metakognitiv tilgang. Du vil gennem de 48 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, blive i stand til at hjælpe andre med at bryde med psykisk mistrivsel og hovedårsagerne hertil.

Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi, så du ikke blot kan citere teorien, men også anvende den i praksis, både på dig selv og på andre.

Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination, som kræves bestået, for at få titlen ‘certificeret Meta Mind Coach’ og et certifikat herpå.

Vil du…

 • Reducere stress, angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser
 • Mindske tendenser til overtænkning og bekymring
 • Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd
 • Lære at opnå mere mental ro
 • Lære at styrke din/deres evne til at kontrollere deres fokus
 • Lære at øge den mentale trivsel
 • Lære at tage større ansvar for egen trivsel og glæde
 • Lære at ændre livsstil og livskvalitet markant.

Alt det praktiske

Til hver af undervisningsgangene vil enten Charlotte eller Malene Louise være tilstede og derudover kan man møde vores eksterne konsulenter Rikke og Nanna eller en af vores praktikanter, som hjælper praktisk til på uddannelsen.

På de fysiske hold vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 09:15, en frokost kl.12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.

Uddannelserne har krav om mødepligt enten fysisk på de fysiske uddannelser og online på onlineuddannelserne. 

Hvis du ikke har deltaget i fuld omfang på gældende vilkår, kan du ikke blive certificeret, medmindre, at du tager erstatningssupervision. Du kan tilkøbe 3 timers supervision som erstatning pr. modul. En supervisionstime koster 1000 kr. 

Betaling

Betalingen kan deles op i 3 rater ved behov og skal forefalde senest 4 dage inden kursets påbegyndelse. Der kan evt. anvendes bruttolønsordning på kurset, hvis dette er erhvervsrelevant.

Tilmelding er bindende. 

Moduler

Modul 1

På modul 1 bliver du introduceret til adfærdspsykologi, adfærdsbiologi og vaneterapi, som skal danne grundlag for den viden vi i de kommende moduler bygger ovenpå.

Du vil her få viden om:

 • Teorien bag adfærd
 • En ny måde at forstå adfærd på
 • Hvordan man kan arbejde metakognitivt med vaner
 • Allegorier (billedlige betydninger)
 • Det første praktiske redskab
 • Erfaringer med metakognitiv adfærdsterapi

Modul 2

På modul 2 vil du få en endnu dybere forståelse for arbejdet med metakognitiv adfærdsteori- og terapi, hvor du vil få indblik i mindbehaviour-modellen samt få øvet en Mind Behaviour session.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • Hvordan vi kan arbejde med adfærd, vaner og efterbehandling 
 • At sammensætte en session med afsæt i mindbehaviour-modellen
 • Coachende spørgeteknikker
 • 2 praktiske redskaber
 • Praksisøvelser
 • Mind behaviour modellen, som øves hjemme

Modul 3

På modul 3 arbejder vi videre med mindbehaviour-modellen og får flere redskaber samt øvelser. Her vil du gå hjem med endnu flere redskaber, så du kan påbegynde at have øveklienter/afprøve på nuværende klienter.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • At øve nye redskaber 
 • Skabe sammenhæng mellem Mind modellen og mindbehaviour modellen
 • At adskille mentale vs fysiske barrierere
 • Hvornår man bruger hvilke værktøjer
 • Hvornår hvilke redskaber er givende
 • Måleredskaber og værktøjer til måling

Modul 4

På modul 4 arbejder vi videre med mindbehaviour-modellen og får nye redskaber til at skabe realistiske målsætninger. Derudover påbegyndes arbejdet med at tilrettelægge fremtidige forløb, hvor Mind Behaviour redskaberne og evt. modellen inddrages. Her vil du gå hjem med nye redskaber og en forløbsbeskrivelse, så du kan afprøve forløbet på kommende klienter.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • At skræddersy forløb med inddragelse af Mind Behaviour modellen
 • Hvordan man sikrer realistiske målsætninger samt regredieringer heraf
 • Supervision på Mind Behaviour metoden

Modul 5

På modul 5 er supervision på dit sidst tilrettelagteforløb samt på dit arbejde med mindbehaviourmodellen – det er med andre ord en del 2 af modul 4. Her vil du opnå endnu mere viden, flere redskaber og større sikkerhed i mindbehaviour-modellen samt eksekvering heraf samt i forløb.

Du vil her få viden og redskaber til:

 • At opkvalificere dit forløb 
 • At få helt styr på  mindbehaviourmodellen
 • At blive endnu dygtigere
 • Inspiration og ideer til værktøjer og arbejdsmetoder

Modul 6

På modul 6 er der eksamen, så det er øve, øve og mere øvelse – både i modellen samt i at supervisere andre i deres teknikker og tilgang. Du vil både opleve modellen ud fra et coach-, klient- samt observatorperspektiv, så du bliver så tryg og kvalificeret i modellen som muligt. 

I vil blive eksamineret af enten Charlotte eller Malene Louise og ved bestået eksamen tildeles i et certifikat på jeres uddannelse.

Dagen vil her være præget af:

 • Spørgsmål inden eksamen
 • Eksamination
 • Supervisering af andre
 • Fejring og afrundig i fællesskab

Modul 7

Om morgenen vil der være oplæg omkring det at være selvstændig, økonomi, tilpasning af jeres udkast til forløb.

På resten af modul 7 har vi hele dagen øve eksamen, så I bliver så skarpe som muligt på modellen, teorien og redskaberne.

 

Vi vil her fokusere på:

 • Økonomi og det at være selvstændig mm.
 • Træning, træning og træning 

Modul 8

Der vil der være eksamination hele dagen frem til overlevering af certifikater og afslutningen, hvor I opdelt i to hold skal udføre en metakognitiv session på hinanden under overvågning af Charlotte eller Malene Louise, mens at to andre fra holdet tager noter og erfaring med sig, inden I får feedback af os. Ved bestået eksamination tildeles I et certifikat.

 

Vi vil her fokusere på:

 • Spørgsmål inden eksamen
 • Eksamination
 • Fejring og afrundig i fællesskab

Mellem modulerne

Når du skal ændre forståelse og adfærd omkring din tænkning og dine tanker, kræver det en model for, hvordan man kan afdække, skabe refleksion og bearbejde det nuværende håndteringsmønster. Vi kan ikke ændre dine eller dine klienters livsvilkår, men vi kan ændre, hvordan vi håndterer dem og deraf, hvordan dine klienters mentale sundhedstilstand er.

På kurset lærer du en masse om forhindringer, begrænsende overbevisninger og nytteværdi, som vi 1 for 1 får fjernet gennem teori, terapi og øvelser. Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt samt efter 2. modul øve caseformuleringen mindst 2 gange om ugen på andre for at kunne gå til eksamen, så du selv opnår den fulde effekt og forståelse af værktøjerne og modellen, inden du er færdiguddannet.

KOMMENDE UDDANNELSESHOLD

2022

Start: 14.09.22

Datoer: 14.09, 15.09, 28.09, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 06.12/07.12

48 timer / 8 dage

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K

Tid: 09.30 – 15.30

Eksamen: 06.12.22/07.12.22

Pris: 16.000 dkk

4 på lager

Start: 05.11.2022

Datoer: 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 07.1, 21.01, 04.02 og 17.02/18.02

48 timer / 8 dage

Hvor: Online

Tid: 09.30 – 15.30

Eksamen: 17.02.23/18.02.23

Pris: 16.000 dkk

10 på lager

Start: 15.03.2023

Datoer: 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06 og 21.06

48 timer / 8 dage

Hvor: Online

Tid: 09.30 – 15.30

Eksamen: 21.06.23

Pris: 13.000 dkk

12 på lager