MIND ME COACH


Uddannelsen Mind Me Coach er en praksisnær og holistisk uddannelse til dig, der gerne vil arbejde med eksistentiel ro og meningsskabelse ud fra et videnskabeligt afsæt i metakognitiv terapi, neuropsykologi, neurofysiologi og den sokratiske dialog. 


På uddannelsen lærer du en masse om, hvordan mental ro, og sindsro sammen kan skabe et solidt fundament for personlig udvikling - både hos dig selv og hos de mennesker, du ønsker at coache.


Du vil gennem de 36 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, blive i stand til at hjælpe andre med at finde meningsskabelse, eksistentiel ro såvel som mental ro og sindsro.


Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser og redskaber fra metakognitiv terapi, neuropsykologi, neurofysiologi samt den sokratiske dialog, så du ikke blot kan citere teorier, men anvende den i praksis, både selv og på andre.


Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination som, kræves bestået, for at få titlen 'certificeret Mind Me Coach' og et certifikat herpå.

Kommende uddannelseshold

2022

Start: 20.09.22

Datoer: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10 og 1/11

36 timer / 6 dage

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K

Tid: 09:30 - 15:30

Eksamen: 01.011.22

Pris: 10.000 dkk
//8.500 dkk i early bird


10 pladser tilbage

Er Mind Me Coach for dig?


Vil du:

  • Lære dem at finde eksistentiel ro i deres liv


  • Lære at mindske deres tendens til overtænkning og bekymring

  • Lære andre at kontrollere deres tankestrategier og deraf tankernes indflydelse på deres følelser og adfærd


  • Lære andre såvel som dig selv at opnå mere mental ro


  • Lære andre at stå stærkere i dem selv og deres valg


  • Lære andre at skabe mere mening i deres liv


  • lære andre at tage større ansvar for egen trivsel og glæde


  • Lære andre at ændre tilgang og indstilling til livet

To kvinder

Alt det praktiske

Uddannelsen varer 36 timer fordelt på 6 hele dage fra 9:30-15:30 i Mind Institute.


Forplejning

På holdet vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 09:15, en frokost kl. 12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.


Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer.


Investering

Investering for forårsholdet på de 36 timers uddannelsen inklusiv fuld forplejning er normalt 10.000 kr, men hvis du tilmelder og betaler inden 1/8 2022 koster den 8.500kr.

Betalingen til fuld pris (dvs. uden early bird) kan deles op i op til 3 rater ved behov og skal forefalde senest 4 dage inden kursets påbegyndelse. Der kan evt. anvendes bruttolønsordning på kurset, hvis dette er erhvervsrelevant.

Vi forventer at deltagere har et coronapas.

Tilmelding er bindende og der er 100% fysisk mødepligt medmindre,
at der er udefrakommende restriktioner, hvorved, at
uddannelsen kan blive rykket eller konverteret online.

Modulerne


Hver mødegang er 1 modul og uddannelsens 6 moduler vil derfor have forskellige tematikker og fokuspunkter, men med en fælles rød tråd gennem hele uddannelsen. 

Der vil være en vekselvirkning mellem teori, praksisanvendelse, øvelser, redskaber og coaching teknikker, så du bliver bedst muligt klædt på til at varetage dine egne meningsfyldte sessioner efter endt certificering.


Indholdet og strukturen for uddannelsen er i fuld gang med at blive skabt, hvorfor der ikke er et endeligt udkast herpå endnu. 

Hvis du har spørgsmål, er nysgerrig eller vil tilmeldes, så skriv endelig i kontaktformularen herunder, så vil vi gøre vores bedste for at svare dig bedst og hurtigst muligt.