MIND CORE INSTRUCTOR

Vil du gerne arbejde med at skabe balance i et spænd mellem krop og psyke? Og vil du gerne både lære dig selv og andre at blive både mentalt og fysisk stærke?

- så er Mind Core Instructor uddannelsen måske noget for dig.


På uddannelsens 72 timer lærer du teori og praksisanvendelse om metakognitiv terapi, anatomi og fysiologi samt RO-lates i en kombination, hvor vi binder hoved og krop sammen af Stifterne bag Mind Institute Charlotte Ander & Malene Louise Aagaard.


Udover de 72 timers undervisning er der en e-bog på 150 sider med teori, praksis, øvelser og opbygning af en Mind Core Session, som du får på uddannelsen.


Uddannelsen beror bl.a. på forskning inden for psykisk sundhed, metakognitiv terapi, fysioterapi og pilates. 

to kvinder på yogamåtter
æbler og croissanter
to kvinder, der dyrker pilates
yogamåtter

Er Mind Core Instructor for dig?

Vil du:

 • Reducere stress, angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser

 • Mindske tendenser til overtænkning og bekymring

 • Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd

 • Lære at opnå mere mental ro

 • Lære at styrke din/deres evne til at kontrollere deres fokus

 • Lære at øge den mentale trivsel

 • Lære at tage større ansvar for egen trivsel og glæde

 • Lære at ændre livsstil og livskvalitet markant.
yogamåtter ved siden af ​​en blomst

Kommende uddannelseshold

2022

Start: 18.01.22

Datoer: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6 og 21/6

72 timer / 12 dage

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K

Tid: 09.30 - 15.30

Eksamen: 21.06.22

Pris: 23.000 dkk
//21.500 dkk i early bird (v/ betaling før 1/12)


7 pladser tilbage

Alt det praktiske

Alle dage er inkl. fuld forplejning, dvs at der vil blive serveret frokost, snacks, frugt, kaffe, the og vand.

Dørene åbnes kl. 09:15, hvor der vil være let morgenmad inden en frokost kl.12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30.


Der er t12 moduler, hvor de fleste dage starter med viden om at skabe mental ro, hvorefter du vil lærer om fysiologi og anatomi, inden vi i praksis træner RO-lates.


Investering

23.000kr ved betaling op til 10 dage før uddannelsesstart.

Betalingen kan opdeles i 5 rater, hvoraf de forefaldes hver d.1 i måneden undervejs i uddannelsen.


Uddannelsen afholdes i vores lokaler på Store Kirkestræde 3 2. th. i København K.

Vi forventer at deltagere har et coronapas.

Tilmelding er bindende og der er 100% fysisk mødepligt medmindre,
at der er udefrakommende restriktioner, hvorved, at
uddannelsen kan blive rykket eller konverteret online.


Modul 1 + 2


På modul 1 bliver du introduceret til metakognitiv teori og terapi, som skal danne grundlag for den viden vi i de kommende moduler bygger ovenpå ift. meta og resten af dagen vil stå på pilates, fysiologi, metameditation samt grounding. Der er derfor en vekselvirkning mellem teori og praksis.
Du vil her få viden om

 • Teorien bag metakognitiv teori samt pilates teori
 • En ny måde at forstå sindet samt sammenhængende mellem sind og krop på.
 • Hvordan man kan arbejde med det metakognitiv niveau og krop samtidig
 • Praksiseksekvering af en Mind Core Class
 • pro -og regrediering af øvelser
 • Allegorier (billedlige betydninger)
 • De første praktiske redskaber og matwork øvelser
 • RO-lates i praksis

Modul 7 + 8


På modul 7-8 vil der være fokus på opbygning af en Mind Core Class samt Mind Core forløb eksempelvis 12 ugers forløb, hvor der eksempelvis er fokus på stress, kropskernen samt samspillet herimellem. Her vil du lære at sammensætte forløb samt at skabe overblik over, hvordan dine classes kan se ud mm.

 • Strukturering, eksekvering og opbygning af både classes og forløb
 • Hvordan du kan skabe ro og mindske mental mistrivsel hos deltagerne
 • Videreformidling og redskaber til at arbejde med krop og sind
 • Hvordan krop og sind er gensidigt påvirkende
 • At skabe robusthed og styrke hos deltagerne, både fysisk og psykisk

Modul 3 + 4


På modul 2 begynder vi at gå mere i dybden med stress (både den mentale samt fysiologiske), samt påbegynder fokus på mental tilstedeværelse i kroppen, skadesforebyggelse, anatomi og fysiologi, så der skabes en et vidensgrundlag herom, som på modul 5-8 bygges videre ovenpå.

Vi lærer og øver i praksis forskellen mellem almindelig pilates og powerpilates.

 • Videre overbygning i praksis på pilates og metakognitive redskaber
 • Opbygning af en Mind Core Class i gruppe
 • Videre arbejde med kobling mellem krop og sind
 • Praksiseksekvering af en Mind Core time
 • pro -og regrediering af øvelser
 • Allegorier (billedlige betydninger)
 • De første praktiske redskaber og matwork øvelser
 • RO-lates i praksis

Modul 9 + 10


Her vil der være fokus på at strukturere samt eksekvere mini samt fulde Mind Core Classes, så du bliver maksimalt trænet i at afholde classes, både i kort samt lang format.


 • Øve hele pensum gennem
 • At lære samt at undervise dine medkursister og instruktører på holdet
 • Få styr på det hele samt få finpudset teori, teknik og træning.

Modul 5 + 6


På modul 5+6 vil der være fokus på rollen som underviser og instruktør, her vil formidling, didaktik, cueing, taktil stimulering være bærende fokusområder i samspil med redskaber fra metakognitive.

Vi lærer og øver i Mind Core Classes i praksis med særligt fokus på instruktør og formidler rollen, både med hensyn til det metakognitive samt Mind Core delen.

  • Hvordan man formidler og underviser i Mind Core
  • Didaktik, cueing og taktil stimulering 
  • Videreformidling af kobling mellem krop og sind
  • Praksiseksekvering af en Mind Core time
  • pro -og regrediering af øvelser samt formidling til forskellige grupper
  • Allegorier i praksis (billedlige betydninger)

Modul 11 + 12


Her vil der være fokus på at strukturere samt eksekvere Mind Core Classes , vi øver prøve-eksamen dag 11, så vi skaber de bedste forudsætninger til eksamen dag 12. Du får derfor øvet en masse samt kan lade dig inspirere samt lære fra dine medkursister i opbygning samt eksekvering af en Mind Core Class. Afslutningsvis bliver du eksamineret dag 12.


 • Øve, øve og øve lidt mere.
 • At lære samt at undervise dine medkursister på holdet
 • Afslutning og eksamination

Mellem modulerne


Du skal ikke kun bruge redskaberne på udddannelsen, men også mellem hver undervisningsgang, hvor du fra modul 3 skal have mindst 2 øvesessioner for at kunne gå til eksamen.