META MIND COACH


Uddannelsen Meta Mind Coach er en praksisnær uddannelse til dig, som er interesseret i arbejde med andre menensker samt ønsker at arbejde ud fra en metakognitivt tilgang. Du vil gennem de 50 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, blive i stand til at hjælpe andre med at bryde med psykisk mistrivsel og hovedårsagerne hertil.


Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser, caseformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi, så du ikke blot kan citere teorien, men anvende den i praksis, både selv og på andre.


Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination som, kræves bestået, for at få titlen 'certificeret meta mind coach' og et certifikat herpå.

to kvinder underviser på et whiteboard
En tavle, der siger, at tanker bare er tanker
en kvinde tegner på et whiteboard
en kvinde tegner på et whiteboard

Kommende uddannelseshold

2022

Start: 12.01.22

Datoer: 12/1, 26/1, 9/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4 og 4/5.

50 timer / 8 dage

Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K

Tid: 09.30 - 15.30

Eksamen: 04.05.22

Pris: 15.000 dkk
//14.000 dkk i early bird (v/ betaling før 1/12)


7 pladser tilbage

Start: 14.09.22

Datoer: 14/9, 15/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

50 timer / 8 dage

Hvor: Hvor: Store Kirkestræde 3, 1073 København K

Tid: 09.30 - 15.30

Eksamen: 07.12.22

Pris: 16.000 dkk
//15.000 dkk i early bird (v/ betaling før 1/8)


12 pladser tilbage

Start: 10.03.22

Datoer: 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6, 16/6

50 timer / 8 dage

Hvor: Online

Tid: 09.30 - 15.30

Eksamen: 16.06.22

Pris: 12.000 dkk
//10.500 dkk i early bird (v/ betaling før 1/2)


10 pladser tilbage

Er Meta Mind Coach for dig?


Vil du:

 • Reducere stress, angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser

 • Mindske tendenser til overtænkning og bekymring

 • Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd

 • Lære at opnå mere mental ro

 • Lære at styrke din/deres evne til at kontrollere deres fokus

 • Lære at øge den mentale trivsel

 • Lære at tage større ansvar for egen trivsel og glæde

 • Lære at ændre livsstil og livskvalitet markant.
æbler og to kvinder ved en whiteboard

Alt det praktiske

På de fysiske hold vil der blive serveret let morgenmad fra kl. 09:15, en frokost kl.12:30-13:00 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.


Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer.


Betaling

Betalingen til fuld pris (dvs. uden early bird) kan deles op i op til 3 rater ved behov og skal forefalde senest 4 dage inden kursets påbegyndelse. Der kan evt. anvendes bruttolønsordning på kurset, hvis dette er erhvervsrelevant.

Vi forventer at deltagere har et coronapas.

Tilmelding er bindende og der er 100% fysisk mødepligt medmindre,
at der er udefrakommende restriktioner, hvorved, at
uddannelsen kan blive rykket eller konverteret online.

Modul 1


På modul 1 bliver du introduceret til metakognitiv teori og terapi, som skal danne grundlag for den viden vi i de kommende moduler bygger ovenpå.


Du vil her få viden om:

 • Teorien bag terapien
 • En ny måde at forstå sindet på
 • Hvordan man kan arbejde med det metakognitiv niveau
 • Allegorier (billedlige betydninger)
 • Det første praktiske redskab
 • Erfaringer med metakognitiv terapi

Modul 4


På modul 4 arbejder vi en del med socialiseringen og det at få tiøren til at falde hos klient. Derudover arbejder vi videre med mind-modellen og får nye redskaber samt allegorier. Her vil du gå hjem med nye redskaber, så du kan afprøve det på dine øveklienter/nuværende klienter.

Du vil her få viden og redskaber til

 • At få styr på socialiseringen - både i praksis og teoretisk
 • Hvordan man får tiøren til at falde for klienten
 • Hvornår man forklarer og hvornår man spørger ind
 • Flere værktøjer til hjemmearbejde

Modul 7

Om morgenen vil der være oplæg omkring det at være selvstændig, økonomi, tilpasning af jeres udkast til forløb.

På resten af modul 7 har vi hele dagen øve eksamen, så I bliver så skarpe som muligt på modellen, teorien og redskaberne. 

Vi vil her fokusere på

 • Økonomi og det at være selvstændig mm.
 • Træning, træning og træning 

Modul 2


På modul 2 vil du få en endnu dybere forståelse for arbejdet med metakognitiv teori og terapi, hvor du vil få indblik i mind-modellen samt får øvet en metakognitiv session.

Du vil her få viden og redskaber til

 • Hvordan vi forstår psykisk mistrivsel og psykiske lidelser
 • At sammensætte en session med afsæt i mind-modellen
 • Coachende spørgeteknikker
 • 2 praktiske redskaber
 • Praksisøvelser
 • Mind-modellen, der skal øves hjemme

Modul 5


På modul 5 arbejder vi videre med mind-modellen, redskaber og øvelser - det er med andre ord en del 2 af modul 4. Her vil du opnå endnu mere viden, flere redskaber og større sikkerhed i mind-modellen, så du kan fortsætte med at øve med klienter/afprøve på nuværende klienter.

Du vil her få viden og redskaber til

 • At adskille de forskellige typer af øvelser del 2
 • Hvordan man differentierer mellem spørgeteknikker ud fra diagnoser
 • Hvornår hvilke redskaber er givende ift. formål og problematik
 • Anvendelse og udvikling af måleredskaber

Modul 8

Der vil der være eksamination hele dagen frem til overleveirng af certifikater og afslutningen, hvor I opdelt i to hold skal udføre en metakognitiv session på hinanden under overvågning af Charlotte eller Malene Louise, mens at to andre fra holdet tager noter og erfaring med sig, inden I får feedback af os. Ved bestået eksamination tildeles I et certifikat.

Vi vil her fokusere på

 • Spørgsmål inden eksamen
 • Eksamination
 • Fejring og afrundig i fællesskab

Modul 3


På modul 3 arbejder vi videre med mind-modellen og får flere redskaber samt øvelser. Her vil du gå hjem med endnu flere redskaber, så du kan påbegynde at have øveklienter/afprøve på nuværende klienter.

Du vil her få viden og redskaber til

 • At øve nye redskaber 
 • Hvordan man differentierer mellem spørgeteknikker
 • Hvornår hvilke redskaber er givende
 • Måleredskaber og værktøjer til måling

Modul 6

På modul 6 arbejder vi med øvelser, strukturering af forløb samt produktion af lydøvelser. Du vil blive klædt godt på til at varetage sessioner og forløb herefter.

Du vil her få viden og redskaber til

 • At strukturere forløb 
 • At producere lydfiler og nye redskaber
 • Hvordan og hvornår forskellige øvelser med fordel kan sættes i spil

Mellem modulerne


Når du skal ændre forståelse og adfærd omkring din tænkning og dine tanker, kræver det en model for, hvordan man kan afdække, skabe refleksion og bearbejde det nuværende håndteringsmønster. Vi kan ikke ændre dine eller dine klienters livsvilkår, men vi kan ændre hvordan vi håndterer dem og deraf, hvordan dine klienters mentale sundhedstilstand er.


På kurset lærer du en masse om forhindringer, begrænsende overbevisninger og nytteværdi, som vi 1 for 1 for fjernet gennem teori, terapi og øvelser. Du skal ikke kun bruge redskaberne i kurset, men også mellem hver undervisningsgang i ca. 10-15 minutter dagligt samt efter 2. modul øve caseformuleringen mindst 2 gange om ugen på andre for at kunne gå til eksamen, så du selv opnår den fulde effekt og forståelse af værktøjerne og modellen, inden du er færdiguddannet.